Περιγραφή του προγράμματοςΤο πρόγραμμα αυτό καλύπτει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες και εισάγει τους εκπαιδευτικούς βήμα-βήμα στα εργαλεία, τις στρατηγικές και τις ανάλογες εσωτερικές στάσεις που απαιτούνται για την προσέγγιση καταστάσεων που αποτελούν πρόκληση. Το νέο αυτό μονοπάτι ενδυνάμωσης, προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Η τελευταία είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου η συγκεκριμένη μορφή εργασίας να είναι εφικτή. Το εγχειρίδιο που συνοδεύει το πρόγραμμα “Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών” αποτελείται από 11 κεφάλαια.

Στα τρία πρώτα κεφάλαια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δουν τη δική τους θέση, το δικό τους ρόλο, αποκτώντας συνειδητή πρόσβαση στις πηγές της εσωτερικής τους ισχύος. Ποιο ήταν το αρχικό όραμα που τους παρακίνησε να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί; Το να αποκτά κανείς πρόσβαση στα βασικά εσωτερικά κίνητρα, σε ό,τι πηγαίο βρίσκεται μέσα στον καθένα και τη καθεμιά, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταθεροποίησή του εκπαιδευτικού σε μια θέση δύναμης. Είναι πολύ ευκολότερο να κρατήσει έναν ηγετικό ρόλο, όταν ακολουθεί ένα όραμα με ορατή τη σύνδεσή του σε αυτό που τον κινητοποιεί βαθύτερα.

Τα κεφάλαια 4 μέχρι 6 αφορούν τις προκλήσεις που θέτει η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, καθώς η τελευταία έχει σταδιακά μετατραπεί σε μια από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο χρονοβόρες πλευρές της εργασίας ενός εκπαιδευτικού.

Τα κεφάλαια 7 μέχρι 9 εξετάζουν το πως λειτουργεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Πως καθοδηγεί κανείς ομάδες; Τι μπορεί να περιμένει κανείς από τις ομάδες και πως μπορεί να τις υποστηρίξει και να τις ενθαρρύνει;

Στα δύο τελευταία κεφάλαια τίθενται σε εφαρμογή τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που αναπτύχθηκαν κατά τα πρώτα 9 κεφάλαια και αφορούν την εργασία πέρα από το πλαίσιο της τάξης. Το τέταρτο μέρος του εγχειριδίου, για τις Ομάδες Συνεργασίας και τους Οργανισμούς, γράφτηκε προκειμένου να διευκολύνει τη γενικότερη εργασία των εκπαιδευτικών με ομάδες, εντός των διαφόρων οργανισμών. Απαντά στο ερώτημα για το πώς παραμένει κανείς δημιουργικός, διαφυλάσσοντας την εσωτερική του δύναμη σε παρόμοια πεδία εργασίας.ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Πρόγραμμα 'Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών' μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία με συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση endynamosi@gmail.com

Εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής είναι η συμμετοχή εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το σχολείο ή το χώρο εργασίας τους, σε ομάδα εκπαιδευτικών που δημιουργείται για αυτόν το σκοπό. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε μια περίοδο 5-7 μηνών, ανάλογα με τη συχνότητα των συναντήσεων.

Από την αρχή του προγράμματος το 2010, η Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών έχει εφαρμοστεί στα παρακάτω πλαίσια:
  • Κολλέγιο Ψυχικού (Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)
  • Ομάδες εκπαιδευτικών στην Αθήνα (Α'θμιας και Β'θμιας - δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης)
  • Ομάδα εκπαιδευτικών στη Ρόδο (με την υποστήριξη του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου)

Δομή του προγράμματος

  • Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εισαγωγικό σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων ωρών
  • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εγχειρίδιο και οδηγίες για τη χρήση του
  • Οι συντονιστές του προγράμματος συναντούνται με τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια των επόμενων μηνών για 3 τετράωρες συναντήσεις της ολομέλειας
  • Στην πρώτη συνάντηση της ολομέλειας σχηματίζονται μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων που συναντιούνται σε δικό τους χώρο και χρόνο ανάμεσα στις συναντήσεις της ολομέλειας
  • Η τελευταία συνάντηση είναι συνάντηση ενσωμάτωσης και αξιολόγησης
Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών αξιοποιούνται για την περεταίρω ανάπτυξη του προγράμματος