ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

endynamosi (@) gmail.com

Γιαννάρου 17, 17455 'Αλιμος

Τηλ: 210 9848 912

Υπεύθυνη Προγράμματος: Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.