ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • ως επιμόρφωση στην ανάπτυξη ηγεσίας μέσα σε έναν οργανισμό
  • ως μέθοδος υποστήριξης οργανισμών που βρίσκονται σε φάση αλλαγής και ανάπτυξης
  • ως μέθοδος coaching για ανθρώπους σε θέση ηγεσίας
  • ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ανάπτυξη ηγεσίας

Το Πρόγραμμα "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" μπορεί να εφαρμοστεί σε φορείς, οργανισμούς και ομάδες, με τη συμμετοχή των εργαζόμενων που βρίσκονται σε θέση συντονισμού, διεύθυνσης, ηγεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση endynamosi@gmail.com

Εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής είναι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας τους, σε ομάδα που δημιουργείται για αυτόν το σκοπό. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε περίπου 30 ώρες εκπαίδευσης. Ανάλογα με τη διάρκεια και συχνότητα των συναντήσεων, διαμορφώνεται και η διάρκεια του προγράμματος σε εβδομάδες/μήνες.

Ενδεικτική δομή του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εισαγωγικό σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων ωρών στην ολομέλεια.
  • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εγχειρίδιο "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" και οδηγίες για τη χρήση του
  • Οι συντονιστές του προγράμματος συναντούνται με τους συμμετέχοντες στο επόμενο διάστημα για 3 τετράωρες συναντήσεις της ολομέλειας
  • Στην πρώτη συνάντηση της ολομέλειας σχηματίζονται μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων που συναντιούνται σε δικό τους χώρο και χρόνο ανάμεσα στις συναντήσεις της ολομέλειας
  • Η τελευταία συνάντηση είναι συνάντηση ενσωμάτωσης και αξιολόγησης

Οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων αξιοποιούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος.

Ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε φορέα, οργανισμού ή χώρου εργασίας.

Το εγχειρίδιο "Ενδυνάμωση Ηγεσίας"

Ο πυρήνας του προγράμματος βρίσκεται στο εγχειρίδιο "Ενδυνάμωση Ηγεσίας." Είναι ένα εγχειρίδιο 120 σελίδων, με εννέα κεφάλαια (θεματικές). Μετά από ένα εισαγωγικό σεμινάριο από πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια, το πρόγραμμα είναι αυτοκαθοδηγούμενο, με την παράλληλη υποστήριξη από εκπαιδευτή. Μπορεί να αξιοποιηθεί ατομικά ή σε πλαίσιο ομάδας. Κάθε ένα από τα 9 κεφάλαια ξεκινά με μια θεωρητική εισαγωγή στο θέμα, που στη συνέχεια γίνεται εφαρμόσιμη μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

Στα τρία πρώτα κεφάλαια, οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν τη δική τους θέση, το δικό τους ρόλο, αποκτώντας συνειδητή πρόσβαση στις πηγές της εσωτερικής τους ισχύος. Ποιο ήταν το αρχικό όραμα που τους παρακίνησε να εργαστούν σε θέση ηγεσίας; Το να αποκτά κανείς πρόσβαση στα βασικά εσωτερικά κίνητρα, σε ό,τι πηγαίο βρίσκεται μέσα στον καθένα και τη καθεμιά, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταθεροποίησή του εργαζόμενου σε μια θέση δύναμης. Είναι πολύ ευκολότερο να κρατήσει έναν ηγετικό ρόλο, όταν ακολουθεί ένα όραμα με ορατή τη σύνδεσή του σε αυτό που τον κινητοποιεί βαθύτερα.

Τα κεφάλαια 4 μέχρι 6 αφορούν τις προκλήσεις που θέτει η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, καθώς η τελευταία έχει σταδιακά μετατραπεί σε μια από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο χρονοβόρες περιοχές στο χώρο εργασίας. Τα κεφάλαια 7 μέχρι 8 εξετάζουν το πως λειτουργεί ο εργαζόμενος μέσα στον φορέα. Πως καθοδηγεί κανείς ομάδες; Τι μπορεί να περιμένει κανείς από τις ομάδες και πως μπορεί να τις υποστηρίξει και να τις ενθαρρύνει; Το τελευταίο κεφάλαιο εστιάζει στην ενσωμάτωση της γνώσης μέσα στον φορέα εργασίας.

Ιστορία

Το πρόγραμμα "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" αναπτύχθηκε από την Grundkraft, μια Ελβετική εταιρία με ειδίκευση στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης. Προσανατολίζεται στην αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας των συμμετεχόντων ως κλειδί για την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση εργασιακών προκλήσεων.

Ξεκίνησε το 2008 όταν ο ιδρυτής της Grudkraft, Lukas Hohler, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, μαζί με τον συνεργάτη του Dr. Joe Goodbread. Το πρόγραμμα αυτό, η Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών, απέσπασε θετικά σχόλια και εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια στην Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ελλάδα και Σλοβακία. Συνεχώς επεκτείνεται και σε άλλες χώρες.

Με βάση αυτές τις θετικές εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών, ο Lukas Hohler ξεκίνησε να αναπτύσσει τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης Ενδυνάμωση Εμψυχωτών Νέων (Youth Workers Empowered) και Ενδυνάμωση Ηγεσίας (Leaders Empowered), το καθένα σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες από τους αντίστοιχους τομείς. Στη συνέχεια, η εταιρεία Grundkraft ιδρύθηκε το 2013 ως υπηρεσία ανάπτυξης για την υποστήριξη όλων των προγραμμάτων και τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Το 2017 ξεκίνησε η μετάφραση και προσαρμογή του εγχειριδίου Ενδυνάμωση Ηγεσίας στα Ελληνικά. Η Αλεξάνδρα Βασιλείου συντονίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων της Grundkraft στην Ελλάδα.
Ο Lukas Hohler (ιδρυτής της Grundkraft) και η Judit Miret (συν-ιδρύτρια του In Movement) συζητούν για το πρόγραμμα Ενδυνάμωση Ηγεσίας (αγγλικά).