ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα "Ενδυνάμωση Ηγεσίας", επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διέυθυνση endynamosi@gmail.com

Υπεύθυνη Προγράμματος: Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Γιαννάρου 17, 17455 'Αλιμος
Τηλ: 210 9848 912