english

Εκπαίδευση

Η προσέγγιση του Processwork


Το Processwork είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση που αφορά στην ατομική και συλλογική αλλαγή. Έχει τις ρίζες της στην Γιουγκιανή Ψυχολογία, στον Ταοϊσμό και στη φυσική. Το Processwork πρεσβεύει ότι μέσα στις εμπειρίες που μας διαταράσσουν (όνειρα, σωματικά συμπτώματα, εξαρτήσεις, οικογενειακά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων, ομαδικές συγκρούσεις και κοινωνικές εντάσεις) μπορεί κανείς να ανακαλύψει τα πρότυπα που επιφέρουν την αλλαγή. Ακόμη και οι πιο δύσκολες και φαινομενικά χαοτικές εμπειρίες, όταν προσεγγιστούν με περιέργεια και σεβασμό αποκαλύπτουν μια εσωτερική τάξη και συνοχή η οποία μπορεί να αναδείξει νέες πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την προσωπική ή συλλογική ανάπτυξη.

Το Processwork αναπτύχθηκε από τον Dr. Arnold Mindell, έναν φυσικό και Γιουγκιανό αναλυτή, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι σωματικές εμπειρίες και τα συμπτώματα καθρεφτίζουν τα όνειρα και είναι εκφράσεις με νόημα του ασυνείδητου.

Το Processwork είναι η εφαρμογή αυτής της οπτικής. Οι επαγγελματίες του Processwork δουλεύουν με την κατανόηση ότι είναι συμμετέχοντες και συν- δημιουργοί καθώς επίσης και παρατηρητές ή συντονιστές της οποιασδήποτε διεργασίας. Γνωρίζουν ότι ολόκληρη η διεργασία, οι γνώριμες πλευρές και το άγνωστο, το προφανές και το μη προφανές υπάρχουν και μπορούν να ανακαλυφθούν τόσο εσωτερικά όσο και σε εξωτερικές καταστάσεις. Σύμφωνα με αυτό, χρησιμοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο του Process Work και τις μεθόδους του ως πρακτικό μέσο με το οποίο συνδέουν τον εαυτό τους και τους άλλους με μεγαλύτερη επίγνωση και δημιουργικότητα.

Μια κεντρική στάση που τροφοδοτεί τις έννοιες του Processwork είναι το να δίνεις αξία σε αυτό που είναι ο κάθε άνθρωπος. Τους βοηθάς να γίνουν ακόμη περισσότερο ο εαυτός τους. Η μοναδική δομή της κάθε διεργασίας παρατηρείται επακριβώς και υποστηρίζεται και ξεδιπλώνεται μέχρι να αναδυθεί το νόημα της. Η προσέγγιση του Processwork αποφεύγει τις ερμηνείες και τα προγράμματα. Η μέθοδος του είναι να φέρει επίγνωση στα υποκείμενα μοτίβα που υπάρχουν μέσα στα άτομα και στις κοινότητες. Όταν αποκτάμε επίγνωση όλων των πλευρών και των αλληλεπιδράσεων μας, μπορούμε να συμμετέχουμε συνειδητά και δημιουργικά στις δυνάμεις που μας διαμορφώνουν.

Το Processwork χρησιμοποιείται ως μέθοδος δουλειάς με άτομα και με συστήματα, για προσωπική ανάπτυξη, δουλειά με σχέσεις και οικογένειες, δουλειά με συμπτώματα και ασθένειες, με ανθρώπους σε μεταβλημένες και ακραίες καταστάσεις συνείδησης, καθώς και σε καταστάσεις συνείδησης όπως κώμα και καταστάσεις κοντά στον θανατά.

Στην εξέλιξη του το Processwork επεκτάθηκε σε περιοχές όπως η επίλυση συγκρούσεων με ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες, οργανωσιακή ανάπτυξη, εκπαιδευτική δουλειά με παιδιά και δασκάλους σε σχολεία, δημιουργικότητα και τέχνες.


Το πνεύμα της εκπαίδευσης στο Processwork


Μπορείς να εκπαιδευτείς στο Processwork σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Εδώ παραθέτουμε μερικές από τις σκέψεις που θα πρέπει κάνεις να εξετάσει προκειμένου να καθορίσει το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θέλει να εκπαιδευτεί στο Processwork. Αφορούν στο πνεύμα της εκπαίδευσης και στις βαθιές προσωπικές προκλήσεις που πιθανά να βιώσεις, καθώς επίσης και πρακτικές ερωτήσεις για τη δέσμευση σχετικά με το χρόνο και το κόστος, τις επαγγελματικές εφαρμογές και τα προαπαιτούμενα της εκπαίδευσης.

Το να επιλέξει κάνεις να εκπαιδευτεί στο Processwork είναι πάντα ένα βαθύ προσωπικό βήμα.

Η προσέγγιση του Processwork δεν είναι μόνο μια θεωρία και μια σειρά μεθόδων ή τεχνικών τις οποίες μπορείς να μάθεις και να εφαρμόσεις επαγγελματικά. Απαιτεί να εμπλέξεις ολοκληρωτικά τον εαυτό σου σε αυτήν τη δουλειά. Η θεωρία και οι μέθοδοι εφαρμόζονται πρώτα στον εαυτό σου, στις αντιλήψεις σου, στην επίγνωση σου και στην ταυτότητα σου. Η ανάπτυξη ευελιξίας στην δική σου επίγνωση σου επιτρέπει να εξερευνήσεις τα μυστήρια όψεων του εαυτού σου που συχνά αγνοούνται, μαθαίνοντας τον εαυτό σου, καθώς αναπτύσσεις την ικανότητά σου να συντονίσεις τις διεργασίες των άλλων ανθρώπων.

Η εκπαίδευση στο Processwork ενέχει την ανάληψη ευθύνης για την προσωπική σου μάθηση και είναι απαιτητική. Εάν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς στο Processwork πιθανά να είσαι εμπλεγμένος σε μια προσωπική και επαγγελματική διαδρομή που σε οδήγησε στο σημερινό ενδιαφέρον. Για την εισαγωγή σου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα συζητήσεις σε βάθος με έναν πιστοποιημένο επαγγελματία του Processwork τα όνειρα σου, την προσωπική σου μάθηση και διαδρομή προκειμένου να διαπιστώσεις αν αυτό το μονοπάτι είναι το κατάλληλο για σένα.


Διεθνής κοινότητα του Processwork


To 1981 o Arnold Mindell και οι συνεργάτες του ίδρυσαν το Research Society for Process Oriented Psychology (RSPOP) στην Ζυρίχη της Ελβετίας, ως βάση για έρευνα και εκπαίδευση. Από τότε έχει δημιουργηθεί μια διεθνής κοινότητα του Processwork που περιλαμβάνει σπουδαστές, πιστοποιημένους θεραπευτές, και δασκάλους. Υπάρχουν κέντρα του Processwork στην Ζυρίχη, στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, στην Πολωνία, στην Σλοβακία, Στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Ιαπωνία και άλλες χώρες.

Ένα διεθνές εκπαιδευτικό δίκτυο - International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) - υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών κέντρων συζητώντας και θέτοντας τις κοινές αξίες και τα προαπαιτούμενα μεταξύ των κέντρων, στο οποίο οι επαγγελματίες του Processwork του δικτύου Processwork Hub είναι ενεργά μέλη.


Προγράμματα επαγγελματικών επιμορφώσεων στο Processwork


H εκπαίδευση στην προσέγγιση του Processwork αφορά στην ανάπτυξη επίγνωσης και στη διαμεσολάβηση (facilitation) προσωπικής διεργασίας, διεργασίας σχέσεων και ομάδων. Στοχεύει στη διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της προσέγγισης του Processwork δίνοντας έμφαση στη βιωματική τους ενσωμάτωση χτίζοντας την πάνω στα θεμέλια της προσωπικής ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση στο Processwork προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν στο ήδη υπάρχον επάγγελμα τους. Δεν παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση.

'Ατυπη εκπαίδευση στο Processwork στην Ελλάδα παρέχεται από το 1997. Από το 2016 ξεκίνησαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: Εισαγωγικό Έτος στο Processwork, Δίπλωμα στο Processwork, Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας (Β.Α.Δ.Ο.).


Εισαγωγικό Έτος στο Processwork


Το Εισαγωγικό Έτος στο Processwork αποτελεί μια αυτοτελή επιμόρφωση η οποία προσφέρει μια εισαγωγή στην προσέγγιση του Processwork.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν το Εισαγωγικό έτος θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτή η βεβαίωση δεν πιστοποιεί τον εκπαιδευόμενο ως επαγγελματία του processwork.


Δίπλωμα στο Processwork


Το Εισαγωγικό Έτος στο Processwork αποτελεί συγχρόνως και το πρώτο έτος του Διπλώματος στο Processwork. Μετά την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Έτους, υπάρχουν διαδικασίες εισαγωγής και αξιολόγησης για όσους επιθυμούν την μετάβαση στην Εκπαίδευση στο Processwork.

Το Δίπλωμα στο Processwork είναι αναγνωρισμένο από την IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology). Ο κάτοχοι του Διπλώματος αναγνωρίζονται από την IAPOP ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες του Processwork. Αυτή η πιστοποίηση δεν παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση.

Η εκπαίδευση για το Δίπλωμα στο Processwork απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νοσηλευτές και σε όλες τις ειδικότητες Σχολών Επαγγελματιών Υγείας και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.


Β.Α.Δ.Ο.


Η επιμόρφωση στις Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας και το Ρόλο του Συντονιστή (Β.Α.Δ.Ο.) αποτελεί μια αυτοτελή επιμόρφωση στις Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας και το Ρόλο του Συντονιστή. Η επιμόρφωση αυτή απευθύνεται σε όλους όσους συντονίζουν ομάδες ή συμμετέχουν σε ομάδες. Αποτελείται από τέσσερεις κύκλους, Β.Α.Δ.Ο. Ι, Β.Α.Δ.Ο. ΙΙ, Β.Α.Δ.Ο.ΙΙΙ, Β.Α.Δ.Ο. ΙV.

Το Processwork εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές και καλωσορίζει τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σου. Στα προγράμματα εκπαίδευσης του Processwork, καλωσορίζουμε ανθρώπους κάθε εθνότητας, φυλής, θρησκείας, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ορατής και αόρατης διαφορετικότητας. Ο πλούτος της κοινότητας βρίσκεται μέσα στην ποικιλομορφία όλων μας.
TOP