english

Εκπαίδευση

Δίπλωμα στο Processwork

Ο πρώτος κύκλος αυτού του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2022. Αυτήν τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει νέος κύκλος εκπαίδευσης για το Δίπλωμα στο Processwork.


Γενικά


Το πρόγραμμα διπλώματος προσφέρει ένα μη-ακαδημαϊκό μονοπάτι για την εκπαίδευση και την εφαρμογή του Processwork. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για αυτούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια βαθιά γνώση της θεωρίας και των δεξιοτήτων του Processwork.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη θεωρία, τις μεθόδους και τις στάσεις του Processwork προκειμένου να μπορούν να δουλέψουν αποτελεσματικά για την αλλαγή των ατόμων και των οργανισμών.

Το Δίπλωμα στο Processwork είναι αναγνωρισμένο από την IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology). Ο κάτοχοι του Διπλώματος αναγνωρίζονται από την IAPOP ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες του Processwork. Αυτή η πιστοποίηση δεν παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση.

Η εκπαίδευση για το Δίπλωμα στο Processwork απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νοσηλευτές και σε όλες τις ειδικότητες Σχολών Επαγγελματιών Υγείας και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.


Προϋποθέσεις, διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα Διπλώματος στο Processwork


Η εκμάθηση του Processwork σε βάθος ενέχει σημαντική προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία και εξαρτάται από μια εσωτερική στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Για αυτό το λόγο υπάρχει η προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του Εισαγωγικού Έτους το οποίο προσφέρει ουσιώδη εμπειρία στο Processwork μέσα από τη θεωρητική και βιωματική διεργασία των σεμιναρίων, των ομάδων συν-εκπαιδευομένων και των ατομικών συναντήσεων.

Επίσης, μία από τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα, είναι η επιθυμία για ανάπτυξη της προσωπικής επίγνωσης και δουλειάς με άλλους ανθρώπους και ομάδες, να προκύπτει από μια δυνατή εσωτερική ώθηση η οποία αναδύεται μέσα από ένα όνειρο ή μια εμπειρία ζωής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Επιτυχής ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Έτους και επιστολή αξιολόγησης από το σύμβουλο εκπαίδευσης για την εισαγωγή στην Εκπαίδευση στο Processwork. Η τελευταία συνάντηση που γίνεται με το σύμβουλο εκπαίδευσης στα πλαίσια του Εισαγωγικού Έτους, εκτός από την ανασκόπηση της πορείας της μάθησης, εστιάζει και στην ανατροφοδότηση και τη διαδικασία αίτησης εισαγωγής στην Εκπαίδευση στο Processwork.
 • Πτυχίο φοίτησης από σχολές επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, νοσηλευτές κ.α.) ή προηγούμενη εκπαίδευση σε άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδοχή της αίτησης εισαγωγής από την Επιτροπή Εισαγωγής.

Κριτήρια εισαγωγής στην εκπαίδευση στο Processwork
Η Επιτροπή Εισαγωγής θα εκτιμήσει την αίτηση συμμετοχής. Η υποψήφια αξιολογείται για την εισαγωγή στο πρόγραμμα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Εύλογη προσδοκία ολοκλήρωσης του προγράμματος και προσωπικού οφέλους από τη εκπαίδευση.
 2. Ρεαλιστική αυτογνωσία και ενδιαφέρον για προσωπική ανάπτυξη.
 3. Να έχει την κατάλληλη επαγγελματική δεοντολογία.
 4. Να αποδεικνύεται ότι η επιθυμία να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι μόνο μέρος της συνειδητής ταυτότητας και του γενικού σκοπού και κατεύθυνσης της ζωής της (πρωτογενής διεργασία και ταυτότητα) αλλά και ότι επίσης επιβεβαιώνεται από ακούσιες όψεις και κατευθύνσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα νυχτερινά όνειρα (δευτερογενής διεργασία).
 5. Να έχει ικανότητα αναστοχασμού προσωπικών εμπειριών ακόμη και αν αυτές είναι έντονες και δύσκολες.
 6. Να έχει αποτελεσματική επικοινωνία (για παράδειγμα να έχει την ικανότητα να πάρει την αντίθετη πλευρά της σύγκρουσης σε ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται συναισθηματικά).
 7. Να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους (για παράδειγμα να δέχεται ανατροφοδότηση (feedback), να μπορεί να αντιδρά σε αυτό, να συνδιαλέγεται με αυτό και τελικά να το ενσωματώνει με κάποιον τρόπο).
 8. Να έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται, αναγνωρίζοντας την αξία όλων των πλευρών.
 9. Να έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να μάθει να μετακινείται από την αποκλειστική ταύτιση του εαυτού της με την εμπειρία του θύματος ή του θύτη και να αναγνωρίζει τις εναλλαγές της ανάμεσα σε αυτούς του δύο ρόλους.
Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η Εκπαίδευση στο Processwork είναι η ελάχιστη συμμετοχή 12 εκπαιδευομένων.


Γενική Περιγραφή του Προγράμματος


Η εκπαίδευση είναι χωρισμένη στα εξής τμήματα:
 • Εισαγωγικό Έτος στο Processwork - διάρκεια 10 μήνες. Αρχή της πρώτης φάσης εκπαίδευσης.
 • 2o Έτος Εκπαίδευσης στο Processwork - διάρκεια 18 μήνες. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκπαίδευσης.
 • 3ο Έτος Εκπαίδευσης στο Processwork - διάρκεια 10 μήνες . Αρχή της δεύτερης φάσης εκπαίδευσης
 • 4ο Έτος Εκπαίδευσης στο Processwork. - διάρκεια 18 μήνες. Ολοκλήρωση δεύτερης φάσης εκπαίδευσης.
Εισαγωγικό Έτος και 2ος χρόνος Εκπαίδευσης:
Τα πρώτα δύο χρόνια της εκπαίδευσης, καλύπτουν τις θεμελιώδεις περιοχές 5 βασικών θεμάτων του Processςork:
 1. Την έννοια του Ονειροσώματος, η οποία περιλαμβάνει τις Θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες, τη Δουλειά με τις Σωματικές Εμπειρίες και τα Συμπτώματα, τη Δουλειά με τα Όνειρα, τη Δουλειά με την Κίνηση και τις Μη Λεκτικές Διεργασίες.
 2. Τη Δουλειά με τις Ομάδες, η οποία περιλαμβάνει το Συντονισμό Ομάδων, την Επίλυση Συγκρούσεων, τη Δουλειά με τον Κόσμο και την Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων.
 3. Τη Δουλειά με τις Σχέσεις, η οποία περιλαμβάνει τη Δουλειά με Ζευγάρια, με Οικογένειες, με Συγκρούσεις και με τις Δυναμικές των Διαπροσωπικών Σχέσεων.
 4. Τη Δουλειά με τις Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης, η οποία περιλαμβάνει τη Δουλειά με Ανθρώπους με Ψυχιατρικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας, τη Δουλειά με Εξαρτήσεις και Δουλειά με ανθρώπους που βρίσκονται σε επιθανάτιες καταστάσεις ή σε κώμα.
 5. Την Εσωτερική Δουλειά με τον Εαυτό, που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μπορούν να δουλεύουν μόνοι με τον εαυτό τους και τις εσωτερικές τους διεργασίες. Η δεξιότητα αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την προσωπική σου ανάπτυξη όσο και για την κατανόηση των αντιδράσεων σου σε σχέση με τη διεργασία των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύεις.

3ος και 4ος Χρόνος: Απόκτηση Δεξιοτήτων, Κλινική Δουλειά και Εφαρμογή
Στον τρίτο και τέταρτο χρόνο εκπαίδευσης συνεχίζεται η εκπαίδευση στις πέντε θεμελιώδεις θεματικές και ξεκινά η Κλινική Δουλειά η οποία δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη θεωρία στην πράξη.

Ο τρίτος και τέταρτος χρόνος εκπαίδευσης εμβαθύνει τη θεωρητική γνώση και εστιάζει περισσότερο στην ανάπτυξη του συντονιστή και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω της κλινικής δουλειάς, της πρακτικής άσκησης, της εποπτείας περιστατικών και της εποπτείας δια-ζώσης.


Δομικά στοιχεία του προγράμματος


1. Σεμινάρια και διαδικτυακά μαθήματα

Τα μαθήματα γίνονται με τη μορφή σεμιναρίων και διαδικτυακά. Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να εστιάζουν στη θεωρητική και βιωματική διάσταση της μάθησης.
Στα σεμινάρια διδάσκεται η θεωρία και αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι τεχνικές του Processwork.
Η εκπαίδευση στα σεμινάρια γίνεται με θεωρητική παρουσίαση, επίδειξη των μεθόδων και των τεχνικών, ανάλυση video, ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και ασκήσεις που παρέχουν πρακτική και εποπτευόμενη μάθηση.

Οι εκπαιδευόμενοι σε κάθε σεμινάριο λαμβάνουν θεωρητικές σημειώσεις για το θέμα που διδάσκεται και την αντίστοιχη βιβλιογραφία.

2. Συναντήσεις Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι συναντήσεις Προσωπικής Ανάπτυξης είναι βασικός πυλώνας του προγράμματος. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των υποκειμενικών εμπειριών τους και να χρησιμοποιήσουν αυτή την επίγνωση στη θεραπευτική διαδικασία. Οι συναντήσεις Προσωπικής Ανάπτυξης αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των μεθόδων του Processwork με ένα μοναδικά προσωπικό τρόπο ο οποίος διαμορφώνεται από τη φύση και τις εμπειρίες ζωής του εκπαιδευόμενου. Οι συναντήσεις προσωπικής ανάπτυξης παρέχουν μια προσωπική βιωματική κατανόηση των μεθόδων του Processwork. Οι Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης χρειάζεται να είναι κάτοχοι Διπλώματος Processwork.

3. Ομάδες συνεκπαιδευμένων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενες δημιουργούν μικρές ομάδες με σκοπό την εμβάθυνση της μάθησης, την ανατροφοδότηση, την εξάσκηση δεξιοτήτων, τη στήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να μείνουν μαζί, ακόμη και σε περίπτωση διαφωνιών ή συγκρούσεων, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες συνδιαλλαγής και την ικανότητα να διαχειρίζονται συγκρούσεις.

4. Επιτροπή Σπουδών

Οι εκπαιδευόμενες καθοδηγούνται στο πρόγραμμα από μια επιτροπή σπουδών η οποία αποτελείται από 2 εκπαιδευτές που επιλέγονται από την εκπαιδευόμενη. Η Επιτροπή Σπουδών παρέχει καθοδήγηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση και είναι βασική πηγή εκπαίδευσης και αξιολόγησης της εκπαιδευόμενης. Ελέγχει την πρόοδο της και συνιστά αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει η εκπαιδευόμενη στην επόμενη φάση της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή Σπουδών προσφέρει επίσης μια σχέση μέντορα, βοηθώντας την εκπαιδευόμενη να συνδέσει τις δεξιότητες που αναπτύσσει με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς της στόχους.

5. Πρακτική άσκηση - στη Δουλειά με τον Κόσμο και στην Κλινική Δουλειά

Η πρακτική άσκηση παίζει ένα ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τη γνώση τους και να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας το Processwork σε πραγματικές καταστάσεις.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτούνται δυο πρακτικές ασκήσεις:
 1. Πρακτική 'Ασκηση στην Κλινική Δουλειά.
 2. Πρακτική 'Ασκηση στη Δουλειά με τον Κόσμο
Η Πρακτική 'Ασκηση στην κλινική Δουλειά είναι μια ευκαιρία για απευθείας εφαρμογή των δεξιοτήτων του Processwork και απόκτησης κλινικής εμπειρίας στη δουλειά με άτομα, σχέσεις, ομάδες και οργανισμούς.

Η πρακτική άσκηση στη Δουλειά με τον Κόσμο παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με την κοινωνική και πολιτισμική του θέση και να αυξήσει την επίγνωσή του σχετικά με τις δυναμικές της κοινωνικής ισχύος και της περιθωριοποίησης. Αυτή η αυτογνωσία είναι ουσιαστική για τη δουλειά με ομάδες και άτομα διαφορετικά από αυτά με τα οποία ταυτίζεται ο εκπαιδευόμενος. Η πρακτική άσκηση στη Δουλειά με τον Κόσμο μπορεί να είναι ένα πρότζεκτ, μια σειρά από δραστηριότητες ή μια τοποθέτηση σε έναν οργανισμό ή κοινοτικό κέντρο.

6. Μαθήματα Επιλογής

Οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται μέσα στα τέσσερα χρόνια να συμπληρώσουν επί πλέον 40 ώρες μαθημάτων επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να αποτελούνται από ένα Σεμινάριο Worldwork ή από συμμετοχή σε σεμινάρια ή μαθήματα οπουδήποτε στον κόσμο ή σε διαδικτυακά σεμινάρια ή τηλεσυνεδριάσεις. Οι συντονιστές αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να έχουν δίπλωμα στο Processwork αναγνωρισμένο από το IAPOP.

7. Εποπτεία

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης απαιτεί δυο τύπους εποπτείας:
 1. Κλινική εποπτεία περιστατικών κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα περιστατικά τους για συζήτηση, επισκόπηση και ανατροφοδότηση. Η Κλινική Εποπτεία γίνεται ατομικά και σε ομάδες και μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή μέσω skype και βίντεο-συνεδριάσεων.
  Ο εκπαιδευόμενος με το ξεκίνημα του τρίτου χρόνου, θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει με τουλάχιστον 2 πελάτες την εβδομάδα σε μια συνεχή βάση και θα πρέπει να λαμβάνει εποπτεία για κάθε 5 συνεδρίες.
 2. Εποπτεία δια ζώσης κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος δουλεύει με έναν συν-εκπαιδευόμενο ή πελάτη μπροστά στον επόπτη. Η εποπτεία δια ζώσης γίνεται σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες ή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια σεμιναρίων εποπτείας. Οι ατομικές συνεδρίες καθώς και οι ομαδικές συναντήσεις εποπτείας, γίνονται με φυσική παρουσία ή μέσω skype και βίντεο-συνεδριάσεων.
  Και τα δύο μαθήματα εποπτείας δίνουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αναλύσουν τη δομή της διεργασίας, να αναπτύξουν παρεμβάσεις, να κατανοήσουν τις δικές τους εμπειρίες και αντιδράσεις σε σχέση με τη διεργασία του πελάτη τους, να εξερευνήσουν τους στόχους της δουλειάς προσωπικής ανάπτυξης και τέλος να συζητήσουν ερωτήσεις και δυσκολίες που αναδύονται στη δουλειά με πελάτες.

8. Διπλωματική Εργασία

Με το ξεκίνημα του τρίτου χρόνου, η εκπαιδευόμενη θα ξεκινήσει να εργάζεται για τη δημιουργία μιας Διπλωματικής Εργασίας. Η εκπαιδευόμενη ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται να σχεδιάσει μια εργασία σε μια μορφή που εκφράζει τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τη δημιουργικότητά της και η οποία συνεισφέρει στο συνολικό σώμα γνώσης και έρευνας του Processwork. Αυτή η ερευνητική δουλειά καταλήγει σε μια διπλωματική εργασία η οποία μπορεί να έχει τη μορφή μιας επιστημονικής έρευνας ή ενός δημιουργικού πρότζεκτ. Η Διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί σε μια συνάντηση με τους εκπαιδευόμενους και την κοινότητα.

9. Εξετάσεις

Εξετάσεις Πρώτης Φάσης
Στο τέλος του 2ου Έτους, οι εκπαιδευόμενες δίνουν τις εξετάσεις της Πρώτης Φάσης. Οι εξετάσεις Πρώτης Φάσης σηματοδοτούν το τέλος της εκπαίδευσης στις θεμελιώδεις περιοχές του Processwork και το ξεκίνημα της δεύτερης φάσης σπουδών για το χτίσιμο των κλινικών δεξιοτήτων.

Οι εξετάσεις αυτές ενσωματώνουν τη θεωρητική και πρακτική εφαρμογή του Processwork και γίνονται σε έξι περιοχές: 1. Όνειρα 2. Σωματικές εμπειρίες και Συμπτώματα 3. Σχέσεις 4. Μεταβλημένες και ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης 5. Εσωτερική Δουλειά 6. Δουλειά με Ομάδες.

Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Στο τέλος το 3ου Έτους οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται στις κλινικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στις εξής περιοχές: 1. Εσωτερική Δουλειά 2. Δουλειά με 'Ατομο πάνω σε οποιοδήποτε θέμα 3. Επίλυση Προσωπικής Σύγκρουσης 4. Δουλειά με Ομάδα.

Οι εξετάσεις αυτές γίνονται σε μορφή σεμιναρίου: οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν μπροστά στην ομάδα και τους εκπαιδευτές και λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την προσωπική τους ανάπτυξη ως συντονιστές και για τις στάσεις και τις δεξιότητες που χρησιμοποιούν στην εφαρμογή του Processwork.

Εξετάσεις Προόδου
Ένα χρόνο μετά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση, στη μέση του 4ου Έτους, γίνονται οι εξετάσεις Προόδου. Οι εξετάσεις Προόδου είναι πρακτικές εξετάσεις. Οι εκπαιδευόμενες δουλεύουν μπροστά σε δύο εξεταστές και αξιολογούνται πάνω στη γνώση και την εφαρμογή των δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων του Processwork. Οι εξετάσεις γίνονται σε 4 περιοχές:
1. Εσωτερική Δουλειά 2. Ακραίες και Μεταβλημένες Καταστάσεις Συνείδησης 3. Δουλειά με Άτομο πάνω σε μη προσδιορισμένο θέμα 4. Μελέτη Μακροχρόνιας Περίπτωσης.

Οι εκπαιδευόμενες που θα επιτύχουν στις εξετάσεις αυτών των τεσσάρων περιοχών δεν εξετάζονται ξανά σε αυτές τις περιοχές στις Τελικές εξετάσεις.

Τελικές Εξετάσεις Οι Τελικές εξετάσεις γίνονται οκτώ μήνες μετά τις εξετάσεις Προόδου, στο τέλος του 4ου Έτους. Στις Τελικές εξετάσεις οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν μπροστά σε δύο εξεταστές και θα αξιολογηθούν πάνω στη γνώση και στην εφαρμογή των δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων του Processwork. Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε 5 περιοχές 1. Επίλυση Προσωπικής Σύγκρουσης 2. Δουλειά με Σχέσεις 3. Δουλειά με Συμπτώματα 4. Δουλειά με Όνειρα 5. Δουλειά με Ομάδες.

Η επιτυχία στις Τελικές εξετάσεις σηματοδοτεί την ολοκλήρωση Εκπαίδευσης στο Processwork και την απόκτηση του Διπλώματος στο Processwork.


Προαπαιτούμενα και ώρες εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση για το Δίπλωμα στο Processwork ενέχει συνολικά 1.542 εκπαιδευτικές ώρες (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι ώρες μελέτης της βιβλιογραφίας και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας).

Στις εκπαιδευτικές ώρες συμπεριλαμβάνονται:
 • 824 διδακτικές ώρες σεμιναρίων, μαθημάτων στο διαδίκτυο και εργαστηρίων
 • 120 ώρες ατομικών συνεδριών προσωπικής ανάπτυξης
 • 12 Συναντήσεις με την Επιτροπή Σπουδών (3 ανά έτος)
 • 238 ώρες Κλινική Πρακτική και Πρακτική στη Δουλειά με τον Κόσμο
 • 248 Ώρες Εποπτείας Περιστατικών και Εποπτεία δια Ζώσης
 • 80 ώρες συναντήσεων με την ομάδα συν-εκπαιδευομένων
 • 20 ώρες Εξετάσεις Πρώτης Φάσης, Εξετάσεις Προόδου και Τελικές εξετάσεις

Εκπαιδευτές

 • Υπεύθυνες Εκπαίδευσης: Λένα Ασλανίδου, M.P.W., Λίλη Βασιλείου, Ph.D., Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
 • Εξωτερική Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Dawn Menken, Ph.D.
 • Διεθνείς Εκπαιδευτές: Emetchi, M.P.W, Gill Emslie, Ph.D., Dawn Menken, Ph.D., Rhea, MPW, Boris Sopko, Dipl.PW, Ivan Verny, M.D.

Αναλυτική Περιγραφή Προγράμματος Ανά Έτος

Εισαγωγικό Έτος

Το Εισαγωγικό Έτος στο Processwork περιλαμβάνει:
 • 10 σεμινάρια, διάρκειας 16 ωρών το καθένα, σύνολο 160 ώρες, τα οποία καλύπτουν τρεις βασικές θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις και τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork). Η κάθε θεματική διδάσκεται σε τρία σεμινάρια. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός σεμιναρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να ακούσουν τις ηχογραφήσεις του σεμιναρίου, να κάνουν τις ασκήσεις με συν- εκπαιδευόμενους τους και να κάνουν ανασκόπηση της μάθησης με τον μέντορα τους.
 • 3 ατομικές συναντήσεις με την/τον μέντορα: οι εκπαιδευόμενοι διαλέγουν μέσα στους πρώτους δύο μήνες μέντορα με την/τον οποία/ον συναντιόνται τρεις φορές κατά την διάρκεια του έτους για καθοδήγηση και στήριξη.
 • 20 ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης: Μέσα στους πρώτους δύο μήνες οι εκπαιδευόμενοι διαλέγουν σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης με την/τον οποία/ον θα κάνουν τις ατομικές τους συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους.
 • 1 συνάντηση τον μήνα με την ομάδα συν- εκπαιδευόμενων (peer group): οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν υποομάδες εκπαιδευόμενων με τις οποίες συναντιόνται μία φορά τον μήνα για μελέτη και εξάσκηση (σύνολο 10 συναντήσεις).
 • Ημερολόγιο εκπαίδευσης: οι εκπαιδευόμενοι κρατούν ημερολόγιο εκπαίδευσης στο οποίο αναστοχάζονται σημεία μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης από τη θεωρητική μελέτη, τα σεμινάρια, τις υποομάδες εκπαιδευομένων, τις ατομικές συνεδρίες και τις συναντήσεις με τον μέντορα.

Διδακτικές Θεματικές
Το Εισαγωγικό Έτος εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, την δουλειά με τις σχέσεις και την δουλειά με τον κόσμο (worldwork). Η κάθε θεματική διδάσκεται σε τρία σεμινάρια.

1ο Σεμινάριο: Εισαγωγή στο Processwork & το Oνειρόσωμα - Δουλειά με τα συμπτώματα & σύνδεση ονείρων & σωματικών εμπειριών
2ο Σεμινάριο: Δουλειά με τα Όνειρα
3ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Εαυτό
4ο Σεμινάριο: Δουλειά με τις Σχέσεις - Εισαγωγή στην δουλειά με σχέσεις & ενδοπροσωπικό επίπεδο
5ο Σεμινάριο: Δουλειά με τις Σχέσεις - Επίπεδο επικοινωνίας & πεδίου
6ο Σεμινάριο: Δουλειά με τις Σχέσεις - Επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων
7ο Σεμινάριο: Εργαστήριο Δομής Διεργασίας
8ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο (Worldwork)
9ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο (Worldwork)
10ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο (Worldwork)

2ο Έτος
Το 2ο Έτος για το Δίπλωμα στο Processwork περιλαμβάνει:
 • 10 σεμινάρια, διάρκειας 16 ωρών το καθένα, σύνολο 160 ώρες, τα οποία καλύπτουν τις εξής θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις, τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork), τη δουλειά με τον εαυτό και τη δουλειά με τις μεταβλημένες και ακραίες καταστάσεις συνείδησης. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός σεμιναρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να ακούσουν τις ηχογραφήσεις του σεμιναρίου, να κάνουν τις ασκήσεις με συν-εκπαιδευόμενούς τους και να κάνουν ανασκόπηση της μάθησης με τον μέντορά τους.
 • 4 σειρές μαθημάτων, διαδικτυακά και δια ζώσης τα οποία περιλαμβάνουν διδασκαλία, μελέτη και παρουσίαση εργασιών: Τα μαθήματα αυτά θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παράλληλα με τα 10 διήμερα σεμινάρια. Τα θέματα των μαθημάτων είναι:
  1. Συγκριτική Ψυχολογία
  2. Φιλοσοφικές Ρίζες του Processwork
  3. Ιατρικά Προειδοποιητικά Σινιάλα Κινδύνου
  4. Ψυχιατρικά Προειδοποιητικά Σινιάλα Κινδύνου
 • 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Σεμινάριο Worldwork & Εργαστήρι εκπαίδευσης στη Δουλειά με την Κίνηση.
 • 15 εποπτείες δια ζώσης: 7 ατομικές και 8 ομαδικές
 • 3 ατομικές συναντήσεις με την επιτροπή εκπαίδευσης:
  • Η πρώτη συνάντηση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017.
  • Η δεύτερη συνάντηση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017.
  • Η τρίτη συνάντηση μέχρι το τέλος Μαΐου 2018.
 • 30 ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης: οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν τις ατομικές συνεδρίες με τον σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης που έχουν διαλέξει από το Εισαγωγικό Έτος.
 • 1 συνάντηση τον μήνα με την ομάδα συν-εκπαιδευόμενων (peer group): οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν υπό-ομάδες εκπαιδευόμενων με τις οποίες συναντιόνται μία φορά τον μήνα για μελέτη και εξάσκηση (σύνολο 10 συναντήσεις).
 • Εξετάσεις Πρώτης Φάσης: το 2ο Έτος εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με μια σειρά εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εξέταση στις περιοχές:
  1. Δουλειά με τα Όνειρα (οπτικό και ακουστικό κανάλι)
  2. Δουλειά με το Σώμα (ιδεοδεκτικό & κινητικό κανάλι)
  3. Δουλειά με τις Σχέσεις (κανάλι σχέσεων)
  4. Δουλειά με Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης
  5. Δουλειά με τον Εαυτό
  6. Διεργασία Ομάδας και Κανάλι του Κόσμου

Διδακτικές Θεματικές
Το 2ο Έτος για το Δίπλωμα στο Processwork εστιάζει στις διάφορες θεματικές της προσέγγισης:
 • το Ονειρόσωμα
 • τη Δουλειά με τις Σχέσεις
 • τη Δουλειά με τον Κόσμο (worldwork)
 • τη Δουλειά με τον Εαυτό
 • τη Δουλειά με τις Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης

1ο Σεμινάριο: Ονειρόσωμα ΙΙ: Δουλειά με την Κίνηση
2ο Σεμινάριο: Ονειρόσωμα ΙΙΙ: Δουλειά με το Σώμα
3ο Σεμινάριο: Μεταβλημένες Καταστάσεις Συνείδησης
4ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο IV
5ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Εαυτό
6ο Σεμινάριο: Δουλεύοντας μόνη με τη Δική σου Σύγκρουση
7ο Σεμινάριο: Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης Ι
8ο Σεμινάριο:Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης ΙΙ
9ο Σεμινάριο: Δουλειά με τις Σχέσεις IV
10ο Σεμινάριο: Δουλειά με το Τραύμα

3ο Έτος
Το 3ο Έτος εμβαθύνει τη θεωρητική γνώση και εστιάζει περισσότερο στην προσωπική ανάπτυξη του συντονιστή και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων του Processwork.

Το 3ο Έτος για το Δίπλωμα στο Processwork περιλαμβάνει:
 • 10 σεμινάρια, διάρκειας 16 ωρών το καθένα, σύνολο 160 ώρες, τα οποία καλύπτουν τις εξής θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις, τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork), τη δουλειά με τον εαυτό και τη δουλειά με τις μεταβλημένες και ακραίες καταστάσεις συνείδησης. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός σεμιναρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης οι εκπαιδευόμενες χρειάζεται να ακούσουν τις ηχογραφήσεις του σεμιναρίου, να κάνουν τις ασκήσεις με συν- εκπαιδευόμενές τους και να κάνουν ανασκόπηση της μάθησης με την μέντορά τους.

 • 4 σειρές διαδικτυακών μαθημάτων, που περιλαμβάνουν διδασκαλία, μελέτη και παρουσίαση εργασιών: Τα μαθήματα αυτά θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παράλληλα με τα 10 διήμερα σεμινάρια. Τα θέματα των μαθημάτων είναι:
  1. Δεοντολογία
  2. Διπλωματική Εργασία Ι
  3. Διπλωματική Εργασία ΙΙ
  4. Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ
 • 38 ώρες εποπτείας δια ζώσης: 16 ώρες ομαδική (οργανωμένη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα), 6 ώρες με σύμβουλους εκπαίδευσης, 8 ώρες ατομική με κύρια επόπτρια, 6 ώρες ομαδική με επόπτρια επιλογής, 1 ώρα σε σεμινάρια.
 • 42 ώρες Κλινική Εποπτεία Περιστατικών: 4 ώρες Arny Mindell - διαδικτυακό μάθημα, 10 ώρες Dawn Menken - διαδικτυακό μάθημα, 8 ώρες ατομική με κυρίως επόπτρια, 20 ώρες ομαδική με επόπτρια επιλογής.
 • 3 ατομικές συναντήσεις με την επιτροπή εκπαίδευσης:
  • Η πρώτη συνάντηση χρειάζεται να γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2018.
  • Η δεύτερη συνάντηση μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019.
  • Η τρίτη συνάντηση έως 5 Μαΐου 2019. Η συνάντηση αυτή θα είναι συνάντηση έγκρισης για την ενδιάμεση αξιολόγηση.
 • 35 ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης: οι εκπαιδευόμενες συνεχίζουν τις ατομικές συνεδρίες με την σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης που έχουν διαλέξει από το Εισαγωγικό Έτος.
 • 1 συνάντηση τον μήνα με την ομάδα συν- εκπαιδευόμενων (peer group): οι εκπαιδευόμενες σχηματίζουν υποομάδες εκπαιδευόμενων με τις οποίες συναντιόνται μία φορά τον μήνα για μελέτη και εξάσκηση (σύνολο 10 συναντήσεις).
 • Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Το 3ο Έτος ολοκληρώνεται με την Ενδιάμεση Αξιολόγηση. Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση γίνεται σε δύο Σαββατοκύριακα σε μια δομή Σεμιναρίου. Οι εκπαιδευόμενες θα δουλέψουν και θα αξιολογηθούν από τις εκπαιδεύτριες στις περιοχές 1. Εσωτερική Δουλειά 2. Επίλυση Προσωπικής Σύγκρουσης 3. Δουλεία με άτομο 4. Δουλειά με Ομάδα.

Διδακτικές Θεματικές:
 • Ονειρόσωμα
 • Δουλειά με τις Σχέσεις
 • Δουλειά με τον Κόσμο (worldwork)
 • Δουλειά με τον Εαυτό
 • Δουλειά με τις Μεταβλημένες και Ακραίες καταστάσεις συνείδησης

1ο Σεμινάριο: Ονειρόσωμα Ανασκόπηση
2ο Σεμινάριο: Ονειρόσωμα Ανάλυση Video
3ο Σεμινάριο: Σχέσεις
4ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο
5ο Σεμινάριο: Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης
6ο Σεμινάριο: Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης
7ο Σεμινάριο: Δουλειά με τον Κόσμο
8ο Σεμινάριο: Επίλυση Προσωπικής Σύγκρουσης
9ο Σεμινάριο: Ενδιάμεση Αξιολόγηση
10ο Σεμινάριο: Ενδιάμεση Αξιολόγηση

4ο Έτος
Το 4ο Έτος εμβαθύνει τη θεωρητική γνώση και εστιάζει περισσότερο στην προσωπική ανάπτυξη του συντονιστή και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων του Processwork.

Το 4ο Έτος στο Processwork περιλαμβάνει:
 • 10 σεμινάρια, διάρκειας 16 ωρών το καθένα, σύνολο 160 ώρες, τα οποία καλύπτουν τις εξής θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις, τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork), τη δουλειά με τον εαυτό και τη δουλειά με τις μεταβλημένες και ακραίες καταστάσεις συνείδησης. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός σεμιναρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να ακούσουν τις ηχογραφήσεις του σεμιναρίου, να κάνουν τις ασκήσεις με συν- εκπαιδευόμενούς τους και να κάνουν ανασκόπηση της μάθησης με τον μέντορά τους.

 • 1 διαδικτυακό μάθημα, που περιλαμβάνει διδασκαλία, μελέτη και παρουσίαση εργασιών: Το μάθημα αυτά θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τα 10 διήμερα σεμινάρια. Το θέμα του μαθήματος είναι: Διπλωματική Εργασία ΙV.
 • 64 ώρες εποπτείας δια ζώσης: 16 ώρες ομαδική (οργανωμένη απο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα), 8 ώρες με Σύμβουλους Επιτροπής Εκπαίδευσης, 22 ώρες ατομική με κύρια επόπτρια, 9 ώρες ομαδική με επόπτρια επιλογής, 8 ώρες Εντατικό Σεμινάριο Εποπτείας.
 • 75 ώρες Κλινική Εποπτεία Περιστατικών: 8 ώρες Arny Mindell - διαδικτυακό μάθημα, 10 ώρες διαδικτυακό μάθημα, 12 ώρες Εποπτεία Πρακτικής Δουλειά με τον Κόσμο, 13 ώρες ατομική με κυρίως επόπτρια, 32 ώρες ομαδική με επόπτρια επιλογής.
 • 3 ατομικές συναντήσεις με την επιτροπή εκπαίδευσης:
  • Η πρώτη συνάντηση μέχρι το τέλος Σεπτέμβριου 2019.
  • Η δεύτερη συνάντηση μέχρι 17 Μαΐου 2020. Η συνάντηση αυτή θα είναι συνάντηση έγκρισης για τις εξετάσεις προόδου.
  • Η τρίτη συνάντηση έως 10 Ιανουαρίου 2021. Η συνάντηση αυτή θα είναι συνάντηση έγκρισης για τις τελικές εξετάσεις.
 • 35 ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης: οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν τις ατομικές συνεδρίες με την/τον σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης που έχουν διαλέξει από το Εισαγωγικό Έτος.
 • 1 συνάντηση τον μήνα με την ομάδα συν- εκπαιδευόμενων (peer group): οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν υποομάδες εκπαιδευόμενων με τις οποίες συναντιόνται μία φορά τον μήνα για μελέτη και εξάσκηση (σύνολο 10 συναντήσεις).
 • Εξετάσεις Προόδου: Οι εξετάσεις γίνονται σε 4 περιοχές:
  1. Εσωτερική Δουλειά, 2. Ακραίες και Μεταβλημένες Καταστάσεις Συνείδησης 3. Δουλειά με Άτομο πάνω σε μη προσδιορισμένο θέμα 4. Μελέτη Μακροχρόνιας Περίπτωσης.

  Τελικές Εξετάσεις:
  Οι εξετάσεις γίνονται σε 5 περιοχές:
  1. Επίλυση Προσωπικής Σύγκρουσης 2. Δουλειά με Σχέσεις 3. Δουλειά με Συμπτώματα 4. Δουλειά με Όνειρα
  5. Δουλειά με Ομάδες.

Διδακτικές Θεματικές
 • Ονειρόσωμα
 • Δουλειά με τις Σχέσεις
 • Δουλειά με τον Κόσμο (worldwork)
 • Δουλειά με τον Εαυτό
 • Δουλειά με τις Μεταβλημένες και Ακραίες Καταστάσεις Συνείδησης

Ένα κλικ εδώ για την αναλυτική περιγραφή ανά έτος σε αρχείο pdf
TOP