english

Τι κάνουμε

Δραστηριοποιούμαστε στην εκπαίδευση ενηλίκων, ψυχοθεραπεία - ανάπτυξη δεξιοτήτων επίγνωσης, επίλυση συγκρούσεων, συμβουλευτική οργανισμών, δουλειά με την κοινότητα.


Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επίγνωσης


Το Processwork είναι μια προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας που προάγει την προσωπική και κοινωνική αλλαγή μέσα από την επίγνωση. Η ατομική δουλειά στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίγνωσης της εσωτερικής διεργασίας και της διεργασίας των σχέσεων. Ο τρόπος δουλειάς διαφέρει ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο και την ανάγκη του. Χρησιμοποιώντας την κίνηση, τη ζωγραφική, τη δουλειά με το σώμα, τα όνειρα, αποκτούμε επίγνωση των υποκείμενων βαθύτερων διεργασιών που εμπεριέχονται στις προβληματικές περιοχές της ζωής μας.


Επιμορφωτικές Δραστηριότητες


Οργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια και επιμορφωτικές σειρές συναντήσεων που εστιάζουν στην αυτογνωσία, την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τις τεχνικές του Processwork, εστιάζουμε σε θεματικές όπως σωματικά συμπτώματα, όνειρα, σχέσεις, ακραίες καταστάσεις συνείδησης, εξαρτήσεις, δημιουργικότητα, επίλυση συγκρούσεων σε ατομικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, συντονισμό και διεργασία ομάδας, επαγγελματική εποπτεία, κ.α.

Εκπαίδευση στο Processwork


Για πληροφορίες για την Εκπαίδευση στο Processwork κάνετε κλικ εδώ.


Εκπαίδευση στην επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων/ προαγωγή δημιουργίας κοινότητας


Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, προσφέροντας βιωματικά εκπαιδευτικά με θέμα την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων. Μερικοί από τους φορείς και τα προγράμματα με τα οποία έχουμε συνεργαστεί είναι: Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), ΑΡΣΙΣ, Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΕΘΕΑ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ζωντανή Βιβλιοθήκη, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων, κ.α.. Σε αυτά τα σεμινάρια διαπραγματευόμαστε θέματα αρχών επικοινωνίας, ρόλων, πεδίων, ισχύος στις σχέσεις, διαπροσωπικών σχέσεων και διεργασίας ομάδας.


Εποπτεία και υποστήριξη συνεργατικών ομάδων


Συνεργαζόμαστε με Μ.Κ.Ο. και αυτό-οργανωμένες ομάδες, προσφέροντας ομαδική εποπτεία σε θέματα συνεργασίας, επικοινωνίας και διεργασίας ομάδας. Μερικοί από τους φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί είναι: ΑΡΣΙΣ, Κέντρο Παιδιού και Έφηβων, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Διοτίμα, Secours Islamique France.


Προγράμματα Ενδυνάμωσης


Το Processwork Hub είναι ο εκπρόσωπος των προγραμμάτων Ενδυνάμωσης της Grundrkraft.

  Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών


  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μέσα από μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους μέσα στο σχολικό σύστημα, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ηγεσίας. Το πρόγραμμα βασίζεται στο εγχειρίδιο 'Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών' των Lukas Hohler και Joe Goodbread. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του προγράμματος
  (www.teachersempowered.gr).

  Ενδυνάμωση Ηγεσίας (νέο πρόγραμμα)


  Η Ενδυνάμωση Ηγεσίας είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης για ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς, φορείς, ΜΚΟ και συνεργατικές ομάδες. Το πρόγραμμα βασίζεται στο εγχειρίδιο 'Ενδυνάμωση Ηγεσίας' του Lukas Hohler. Είναι ένα δυνατό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει την οργανωσιακή αλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του προγράμματος.
  (www.leadersempowered.gr).


Ανάπτυξη Συνεργασίας


Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, οργανώσεις και ΜΚΟ προσφέροντας ανάπτυξη συνεργασίας στα στελέχη και τα μέλη των οργανισμών. Στις συναντήσεις αυτές, οι οποίες γίνονται βάσει των αρχών της διεργασίας ομάδας, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να διαπραγματευθούν μεταξύ τους όχι μόνο εργασιακά θέματα και προβλήματα αλλά και συναισθήματα και την ατμόσφαιρα που υπάρχει στον εργασιακό χώρο.

Το επικρατέστερο μοντέλο στις συναντήσεις οργανώσεων και οργανισμών είναι αυτό της ημερήσιας διάταξης, όπου τα θέματα συζητιούνται με την σειρά και η εστίαση είναι κυρίως στο έργο το οποίο πρέπει να παραχθεί. Οι ομάδες σχεδόν ποτέ δεν αναφέρονται στην ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ τους, στα συναισθήματα και τις σχέσεις των μελών της ομάδας. Όλα αυτά τα ανείπωτα, που όμως όλοι αισθανόμαστε, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εκτέλεση του έργου και την βιωσιμότητα της ομάδας.

Ομάδες με τις οποίες έχουμε συνεργασθεί, θεωρούν την ανάπτυξη συνεργασίας σαν ένα τρόπο να δημιουργηθεί μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των διαφόρων ρόλων, στενότερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και αίσθηση κοινότητας σε έναν εργασιακό χώρο.


Ανοιχτές Διεργασίες Ομάδας


H Διεργασία Ομάδας στηρίζεται στην έννοια της "Βαθιάς Δημοκρατίας," μιας συναισθηματικής στάσης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι, τα συναισθήματα, οι σωματικές εμπειρίες, τα όνειρα και οι καταστάσεις συνείδησης θεωρούνται αναπόσπαστες πτυχές του όλου. Είναι ένας ανοιχτός τρόπος αντιμετώπισης των εμπειριών που είναι παρούσες σε μια ομάδα και ζητούν να γίνουν συνειδητές.

Η Διεργασία Ομάδας στοχεύει στην υποστήριξη των διαφορετικών πλευρών ενός θέματος, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας μέσα από την διευκόλυνση της έκφρασης των διαφορετικών πλευρών και της ουσιαστικής συνδιαλλαγής μεταξύ τους.

Η έκφραση και η συνδιαλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εμπειριών μιας ομάδας αποσκοπεί στην κατανόηση του πεδίου, τη δημιουργία στιγμιαίας αίσθησης κοινότητας η οποία βοηθά στην ανεύρεση δημιουργικών λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν την ομάδα.

Οι συναντήσεις Διεργασίας Ομάδας είναι ανοιχτές σε όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν σε βάθος θέματα και προβλήματα που αφορούν την ζωή μας, σαν κοινωνικά και πολιτικά άτομα, στα πλαίσια συνδιαλλαγής σε ομάδα.

Εδώ, σε αρχείο pdf το πρόγραμμα των διαδικτυακών συναντήσεων Ανοιχτής Διεργασίας Ομάδας 2023-2024

Δράσεις στην Κοινότητα (community work)


Η δουλειά με την κοινότητα παίρνει διαφορετικές μορφές όπως:
 • Οργάνωση ανοιχτών φόρουμ
 • Παρεμβάσεις σε κρίσεις
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες για δράσεις στην κοινότητα κάνετε κλικ εδώ
TOP