ελληνικά

Επικοινωνία

Lena Aslanidou, L.S.W., M.P.W.
Giannarou 17
17455 Alimos
Athens - Greece
tel +30 210 9848 916
tel and fax +30 210 9848 912
e-mail: lena.aslanidou @ gmail.com

Alexandra Vassiliou, Ph.D.
Giannarou 17
17455 Alimos
Athens - Greece
tel +30 210 9819 868
tel and fax +30 210 9848 912
e-mail: avassiliou @ gmail.com

Lily Vassiliou, L.S.W., Ph.D
Giannarou 17
17455 Alimos
Athens - Greece
tel and fax +30 210 9848 912
e-mail: lvassiliou @ gmail.com
TOP