ΑΡΧΙΚΗ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να ηγείται μιας ομάδας. Το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" απευθύνεται σε όσους ασκούν ηγετικό ρόλο σε ομάδες και οργανισμούς. Το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 2008 από τον Lukas Hohler και την Grundkraft, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων και τη βελτίωση της διαχείρισης της ομαδικής εργασίας. Με βάση την προσέγγιση του Processwork, υποστηρίζει ανθρώπους σε θέση ηγεσίας να να κατανοήσουν με σαφήνεια τη σχέση του δικού τους προσωπικού στυλ ηγεσίας εντός και εκτός του χώρου εργασίας, καθώς και να αναδείξει τις εσωτερικές πηγές δύναμης και πλούτου, προκειμένου να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη.

Το πρόγραμμα αυτό ενδυναμώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ευθύνης, συντονισμού και ηγεσίας να αναγνωρίσουν εγγενείς δυνάμεις που αποτελούν κλειδιά για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων. Επίσης τους προσφέρει δεξιότητες απαραίτητες για να βελτιώσουν τις εργασιακές τους σχέσεις και να εκπληρώσουν τον ηγετικό ρόλο που τους έχει ανατεθεί στον οργανισμό μέσα στον οποίον εργάζονται.

Η "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" απευθύνεται σε εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σχολεία, ΜΚΟ, εταιρίες και οργανισμούς καθώς και σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε θέση συντονισμού, διεύθυνσης ή ηγεσίας σε οργανισμό, φορέα ή σε μια αυτο-οργανωμένη ομάδα.

Το πρόγραμμα "Ενδυνάμωση Ηγεσίας"
  • υποστηρίζει την ανάπτυξη λειτουργικών εργασιακών σχέσεων
  • υποστηρίζει την ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε ηγετικό ρόλο και ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη
  • υποστηρίζει την ποικιλομορφία του οργανισμού και του κάθε μέλους του προσωπικού του
  • αναγνωρίζει ότι κάθε πρόκληση και πρόβλημα που αναδύεται μέσα στον εργασιακό χώρο αποτελεί εν δυνάμει πηγή πλούτου για την εξέλιξη του οργανισμού

Στόχοι του προγράμματος
  • η αναγνώριση και εκτίμηση της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου
  • η σύνδεση ανάμεσα στην προσωπικότητα του καθενός, στο προσωπικό τους όραμα και κίνητρο στο χώρο εργασίας
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση προβλημάτων και σχέσεων με το προσωπικό του οργανισμού, τους συναδέλφους και τα μέλη της ομάδας.