Nov 012023
 

Η Λένα Ασλανίδου και η Αλεξάνδρα Βασιλείου (Processwork Hub) συμμετέχουν στην ομάδα εκπαιδευτριών του προγράμματος “Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση του προσωπικού των Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας (Δ.Μ.Φ.) των ασυνόδευτων ανηλίκων”.

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίον δομείται η επιμόρφωση περιλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Οι θεματικές αυτές προέκυψαν ως προτεραιότητα για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα από εκτίμηση αναγκών των στελεχών των ΔΜΦ που πραγματοποίησε η Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Κεντρικό ζήτημα είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ενδυνάμωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ταυτότητας, απρόβλεπτα γεγονότα, αναπτυξιακές κρίσεις και μεταβατικές καταστάσεις ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενδυνάμωση του προσωπικού, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει  το εργασιακό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες με την ενίσχυση της επικοινωνίας τόσο με την επαγγελματική ομάδα όσο και την ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

https://cce.uoa.gr/courses-detailed/821ac343-dd52-4564-a5bf-2fc6f8b89cca

 

 

 

 Posted by at 12:06  επαγγελματική επιμόρφωση  Comments Off on Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση του προσωπικού των Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας (Δ.Μ.Φ.) των ασυνόδευτων ανηλίκων
Oct 292023
 

Αυτήν τη χρονιά ξεκινά ένας κύκλος επαγγελματικής επιμόρφωσης “Γνωριμία με τις Βασικές Αρχές του Processwork”. O κύκλος αυτός θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Ιανουάριος 2024 – Φεβρουάριος 2025.

Είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης και απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη δουλειά τους με πρόσθετες μεθόδους και εργαλεία του Processwork (επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, coaching, εκπαίδευση, ακτιβισμό, συντονισμό/εμψύχωση ομάδων, συμβουλευτική και ανάπτυξη οργανισμών) αλλά και σε όποιον/α/ο ενδιαφέρεται να γνωρίσει την προσέγγιση.

Το Processwork είναι μια προσέγγιση που συνδέει το προσωπικό βίωμα με το εξωτερικό περιβάλλον, γεφυρώνοντας τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς κόσμους, μας μαθαίνει να συνδέουμε τις εσωτερικές μας εμπειρίες με τα προβλήματα του κόσμου. Η αξιοποίηση των εργαλείων του προάγει τη δημιουργία κοινότητας, την ποικιλομορφία, την ατομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Η διαφορά αυτού του κύκλου επαγγελματικής επιμόρφωσης από την εκπαίδευση που οδηγεί στο Δίπλωμα στο Processwork είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα εξερεύνησης και εξοικείωσης με την προσέγγιση και τα βασικά εργαλεία της χωρίς τα κατά πολύ αυξημένα προαπαιτούμενα όσον αφορά σε χρόνο, ώρες εκπαίδευσης και αξιολόγησης για το Δίπλωμα στο Processwork.

Ο κύκλος επαγγελματικής επιμόρφωσης περιλαμβάνει

 • 12 σεμινάρια, διάρκειας 12 ωρών το καθένα (σύνολο 144 ώρες), τα οποία καλύπτουν τέσσερις βασικές θεματικές της προσέγγισης: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις, τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork) και τη δουλεια με τις μεταβλημένες καταστάσεις συνείδησης. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός σεμιναρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης, τα εκπαιδευόμενα άτομα χρειάζεται να ακούσουν τις ηχογραφήσεις του σεμιναρίου και να κάνουν τις βιωματικές ασκήσεις με συν-εκπαιδευόμενά τους άτομα σε δικό τους χρόνο.

 • 12 εργαστήρια δεξιοτήτων: ένα εργαστήριο δεξιοτήτων κάθε μήνα, διάρκειας 2 ωρών, με συγκεκριμένη θεματική, ανάλογη με το σεμινάριο του μήνα.

 • 12 ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης: Μέσα στους πρώτους δύο μήνες, τα εκπαιδευόμενα άτομα επιλέγουν σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης, κάτοχο Διπλώματος στο Processwork, για τις ατομικές τους συνεδρίες κατά τη διάρκεια του κύκλου εκπαίδευσης.

 • 12 συναντήσεις με την ομάδα συν εκπαιδευόμενων (peer groups): τα εκπαιδευόμενα άτομα σχηματίζουν υπο-ομάδες με τις οποίες συναντώνται μία φορά το μήνα για μελέτη και εξάσκηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Κάποια από τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και κάποια διαδικτυακά (μέσω πλατφόρμας Zoom). Οι ομάδες συν-εκπαιδευόμενων θα επιλέξουν αν θα συναντιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Διδακτικές Θεματικές

Ο κύκλος επαγγελματικής επιμόρφωσης εστιάζει σε τέσσερις βασικές θεματικές της προσέγγισης του Processwork: το ονειρόσωμα, τη δουλειά με τις σχέσεις, τη δουλειά με τον κόσμο (worldwork) και τη δουλειά με τις μεταβλημένες καταστάσεις συνείδησης.

Εισαγωγή στο Ονειρόσωμα
Η δουλειά με τα όνειρα και τα σωματικά συμπτώματα είναι οι θεμελιώδεις βάσεις του Processwork. Σε αυτά τα σεμινάρια, θα μάθουμε μέσω της θεωρίας και της βιωματικής εκπαίδευσης να χρησιμοποιούμε το σώμα και τα όνειρα ως πύλες που μας οδηγούν στον ευρύτερο κόσμο των διεργασιών. Είναι μια εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες και στη φιλοσοφία που εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές του Processwork και θέτει τις βάσεις για όλη την υπόλοιπη επιμόρφωση.

Δουλειά με Σχέσεις
Αυτά τα σεμινάρια εισαγάγουν στις μετά-δεξιότητες και τις δεξιότητες της δουλειάς με τις σχέσεις. Τα εκπαιδευόμενα άτομα θα μάθουν τη βασική προσέγγιση της δουλειάς με τη δυναμική των σχέσεων. Η έμφαση είναι στο να βλέπεις τις σχέσεις ως σύστημα, να δημιουργείς ένα πλαίσιο για να μπορεί να αναδύεται το άγνωστο, να εκτιμάς την κουλτούρα του συστήματος μιας σχέσης και να συμμετέχεις στις συνδιαλλαγές με ευελιξία, περιέργεια και ανοιχτότητα. Τα σεμινάρια καλύπτουν επίσης το βασικό πλαίσιο για την ανάλυση και τη δουλειά με τις σχέσεις: το ενδοπροσωπικό, το διαπροσωπικό και το επίπεδο του πεδίου καθώς και απαιτούμενες δεξιότητες για τη δουλειά με προσωπικές συγκρούσεις.

Δουλειά με τον Κόσμο
Αυτά τα σεμινάρια είναι μια εισαγωγή στη δουλειά με τον κόσμο (Worldwork). Θέτουν το εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση της δυναμικής των ομάδων και των συγκρούσεων και δίνουν μεθόδους για τον συντονισμό των συνδιαλλαγών των ομάδων. Περιέχουν θεωρητικό υλικό, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική εξάσκηση. Τα εκπαιδευόμενα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις δεξιότητες συντονισμού καθώς επίσης και να μάθουν τις δεξιότητες εσωτερικής δουλειάς που είναι κεντρικές για το συντονισμό των ομάδων.

Δουλειά με Μεταβλημένες Καταστάσεις Συνείδησης
Μία βασική έννοια της ενότητας αυτής η οποία εστιάζει στις μεταβλημένες καταστάσεις συνείδησης, είναι το πως η δυναμική των πεδίων και η περιθωριοποίηση παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις συνείδησης. Θα κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή στο συνεχές των μεταβλημένων καταστάσεων συνείδησης και των αρχικών δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δουλέψουμε με αυτές τις καταστάσεις, όπως καταστάσεις κοντά στο θάνατο, ασθένειες, έντονα συναισθήματα, πένθος, σοκ, τραύμα κ.λπ.. Τέλος, θα εξασκηθούμε δουλεύοντας πάνω στις δικές μας μεταβλημένες καταστάσεις συνείδησης, ώστε να εξοικειωθούμε με αυτές και να ανακαλύψουμε το νόημά τους.

Ημερομηνίες Σεμιναρίων

Εισαγωγική Συνάντηση: – Κυριακή 14/1/24 (10.30 – 13.30)

Σεμινάριο 1: 20–21/1/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 2: 24–25/2/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 3: 30-31/3/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 4: 27–28/4/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00

Σεμινάριο 5: 25–26/5/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 6: 29–30/6/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 7: 21–22/9/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 8: 19–20/10/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 9: 23–24/11/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 10: 14–15/12/24 (Σάββατο 10.00- 18.00 & Κυριακή 10.00 – 14.00)

Σεμινάριο 11: Ιανουάριος 2025 (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024)

Σεμινάριο 12: Φεβρουάριος 2025 (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024)

Ημερομηνίες Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Εργαστήριο 1: Δευτέρα 29/1/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 2: Δευτέρα 4/3/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 3: Δευτέρα 8/4/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 4: Δευτέρα 13/5/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 5: Δευτέρα 3/6/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 6: Δευτέρα 8/7/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 7: Δευτέρα 30/9/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 8: Δευτέρα 4/11/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 9: Δευτέρα 2/12/24 ( 19.15 – 21.15)

Εργαστήριο 10: η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024

Εργαστήριο 11: η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024

Εργαστήριο 12: η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2024

Υπεύθυνες Εκπαίδευσης

Λένα Ασλανίδου, M.A.P.W, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D., Λίλη Βασιλείου, Ph.D., Ιωάννα Βελαλή M.A., Γρηγόρης Βέλλιος M.A.P.W., Βασιλική Κατριβάνου M.A., Βενετία Μπουρονίκου, M.A.P.W.
Ο κύκλος επιμόρφωσης θα εμπλουτιστεί με τη συνεργασία με συναδέλφους/ισσες κατόχους του Διπλώματος στο Processwork.

Κόστος

Το συνολικό κόστος για τον κύκλο επαγγελματικής επιμόρφωσης είναι 2.880€.

12 σεμινάρια x 160€/σεμινάριο = 1.920 €
12 εργαστήρια δεξιοτήτων x 30 €/εργαστήριο = 360 €
12 ατομικές συνεδρίες x 50€ /συνεδρία = 600 €

Η πληρωμή γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας.

Δήλωση Συμμετοχής

Για Δήλωση Συμμετοχής στείλτε τα παρακάτω στη διεύθυνση gnorimiapw@gmail.com

 1. Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Περιοχή, Τηλ Κινητό, E-mail

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Μία σύντομη παράγραφο στην οποία θα παρουσιάσετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε τον κύκλο επιμόρφωσης.

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: 20 Νοεμβρίου 2023

Ο κύκλος επαγγελματικής επιμόρφωσης “Γνωριμία με τις Βασικές Αρχές του Processwork, θα πραγματοποιηθεί αν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 14 ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο gnorimia@gmail.com.

 

Sep 112023
 

(ένα κλικ εδώ για να δεις το πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε αρχείο pdf)

Ευχόμαστε να βρήκατε στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης μέσα στο καλοκαίρι.

Η κατάσταση στον πλανήτη μας συνεχίζει να δημιουργεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας το οποίο δημιουργείται από την κλιμακούμενη κλιματική και οικονομική κρίση και των συνεπειών που έχουν στις ζωές μας

Οι συνεχείς κοινωνικές εντάσεις που προκαλούνται από τις κοινωνικές ανισότητες και κατάφορες αδικίες που βιώνουν περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, δημιουργούν ένα κλίμα όπου κυριαρχεί ο πόνος, ο φόβος, ο θυμός και το συνεχές στρες με όλα τα επακόλουθά του για το σώμα, τις σχέσεις και τον κόσμο.

Σε ένα τέτοιο κλίμα, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η σύνδεση μας με το ονείρεμα καθώς και οι δεξιότητες δουλειάς με τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας, τις ομάδες και τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Αυτή η δουλειά μας βοηθά να ισορροπούμε και να βρίσκουμε νέες δημιουργικές λύσεις ως άτομα και ως ομάδες.

Οι καιροί απαιτούν από εμάς αφύπνιση, προσωπική αλλαγή και δράση, αλλά και γείωση σε κάτι που μας οδηγεί, που δίνει μια ευρύτερη οπτική, που νοηματοδοτεί. Για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του τόπου και του πλανήτη μας απαιτείται επίγνωση και ενσυναίσθηση, αλλά και συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργούμε και διατηρούμε ζωντανές, ανθεκτικές και βιώσιμες κοινότητες.

Αυτή τη χρονιά θα ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο επιμόρφωσης στις βασικές αρχές της προσέγγισης του Processwork και συνεχίζουμε να επικεντρώνουμε σε επαγγελματική επιμόρφωση στο χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις στην κοινότητα, όπως ανοιχτές διεργασίες ομάδας, εποπτεία και επαγγελματική επιμόρφωση εργαζόμενων σε Μ.Κ.Ο., οργανισμούς και εθελοντές σε δομές αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε επίσης τις συνεργασίες μας με φορείς εκπαίδευσης στο Processwork και άλλους φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και με το διεθνές δίκτυο συνεργατών του Go Deep project.

Με το καλό να ανταμώσουμε στις δραστηριότητες του Processwork Hub!

Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα, Βασιλείου, Λίλη Βασιλείου

Mar 092023
 

Η ζωή σε έναν κόσμο, που είναι συνεχώς παρούσες οι δυνάμεις της βίας, κάνει απαραίτητη τη δουλειά με το τραύμα. Ταυτόχρονα παρούσα είναι και η ανάγκη για ελευθερία, έκφραση, δημιουργικότητα. Η αίσθηση της αδυναμίας από τη μια και του ονειρέματος από την άλλη, μπορούν να συνυπάρξουν ταυτόχρονα στις/στους επιζήσασες/αντες.

Σε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα εστιάσουμε στο τραύμα και πως επιδρά εσωτερικά, στις σχέσεις, στον κόσμο, στην ποιότητα της ζωής μας, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Το σεμινάριο είναι βιωματικό και θα δουλέψουμε με το σώμα, τη μνήμη, τον εσωτερικό κριτή.

Διαδικαστικά

Τόπος: Γιαννάρου 17, ‘Aλιμος (1η Στάση Καλαμακίου, στάση τραμ “Πικροδάφνη”).
Το σεμινάριο πραγματοποιείται δια ζώσης.

Ώρες: Σάββατο 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Κυριακή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Κόστος: 140 €

Εγγραφή: Για να εγγραφείτε στείλτε Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση processworkhub@gmail.com αναφέροντας τα παρακάτω στοιχεία:

Δήλωση Συμμετοχής για το σεμινάριο “Τραύμα: Μια διαδρομή προς την ελευθερία”
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο κινητό:
Email:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπεύθυνες του σεμιναρίου στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση processworkhub@gmail.com

Dec 132022
 

Ομάδα Ι – Επόπτριες: Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Λίλη Βασιλείου

Ομάδα ΙΙ – Επόπτριες: Λένα Ασλανίδου, Λίλη Βασιλείου

Σε αυτές τις επιμορφωτικές συναντήσεις εστιάζουμε στην ανάλυση περιστατικών βάσει της οπτικής του Processwork. Σε κάθε συνάντηση, τρία με τέσσερα μέλη της ομάδαςέχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε θέματα εποπτείας που αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά από τη δουλειά τους. Η εποπτεία θα γίνεται εναλλάξ από μια από τις συντονίστριες. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Διαδικαστικά

Ημερομηνίες: 13/1/23, 27/1/23, 10/2/23, 24/2/23, 10/3/23, 24/3/23, 7/4/23
Παρασκευή 7.15 – 9.15 μ.μ.
7 διαδικτυακές συναντήσεις
Κόστος: 175 €

Εγγραφή: Για να εγγραφείτε στείλτε Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση processworkhub@gmail.com αναφέροντας τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κινητό, email.

Σημείωση: η Ομάδα Ι έχει ήδη συμπληρώσει τις διαθέσιμες θέσεις. Η Ομάδα ΙΙ έχει περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Εγγραφές έως 31/12/22.

 

Sep 172022
 

Ευχόμαστε να είστε καλά και να βρήκατε στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης μέσα στο καλοκαίρι.

Ευχόμαστε επίσης, τη χρονιά που μας έρχεται να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας δια ζώσης.  Ωστόσο τα δεδομένα είναι ακόμη άγνωστα και πιθανά και αυτή τη χρονιά να χρειαστεί ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που θα επικρατούν στην κάθε στιγμή.

Η κατάσταση στον πλανήτη μας συνεχίζει να δημιουργεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας το οποίο εντείνεται από την κλιματική κρίση, το βίωμα του covid-19 και άλλων ιών και των συνεπειών που έχουν στις ζωές μας, τους πολέμους, την εντεινόμενη οικονομική δυσκολία, την αγωνία για επερχόμενη επισιτιστική κρίση στον πλανήτη και την έλλειψη νερού.

Οι συνεχείς κοινωνικές εντάσεις που προκαλούνται από τις κοινωνικές ανισότητες και κατάφορες αδικίες που βιώνουν περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, δημιουργούν ένα κλίμα όπου κυριαρχεί ο πόνος, ο φόβος, ο θυμός, και το συνεχές στρες με όλα τα επακόλουθά του, για το σώμα, τις σχέσεις και τον κόσμο.

Σε ένα τέτοιο κλίμα, είναι περισσότερο από ποτέ, απαραίτητη η σύνδεσή μας με το ονείρεμα, και  με τις δεξιότητες εσωτερικής και εξωτερικής δουλειάς που μας βοηθούν να ισορροπούμε και να βρίσκουμε νέες δημιουργικές λύσεις ως άτομα και ως ομάδες.

Οι καιροί απαιτούν από εμάς αφύπνιση, προσωπική αλλαγή και δράση, αλλά και γείωση σε κάτι που μας οδηγεί, που δίνει μια ευρύτερη οπτική, που νοηματοδοτεί. Για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του τόπου και του πλανήτη μας απαιτείται επίγνωση και ενσυναίσθηση, αλλά και συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργούμε και να διατηρούμε ζωντανές, ανθεκτικές και βιώσιμες κοινότητες. Διατηρούμε ζωντανή την ελπίδα ότι κάθε προσπάθεια για έναν κόσμο πιο αλληλέγγυο και δίκαιο μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Φέτος, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε διαδικτυακά τους Amy και Arny Mindell τον Οκτώβριο. Οι επιμορφωτικές δράσεις μας εμπλουτίζονται με νέες συνεργάτιδες απο το χώρο της τέχνης, της ψυχοθεραπείας και της εμψύχωσης. Συνεχίζουμε και φέτος να επικεντρώνουμε στην επιμόρφωση στο χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις στην κοινότητα, όπως ανοιχτές διεργασίες ομάδας και ανοιχτά φόρουμ, εποπτεία και επαγγελματική επιμόρφωση εργαζόμενων σε Μ.Κ.Ο., οργανισμούς και εθελοντές σε δομές αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε επίσης τις συνεργασίες μας με φορείς εκπαίδευσης στο Processwork και άλλους φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και με το διεθνές δίκτυο συνεργατών του Go Deep project.

Με το καλό να βρεθούμε στις δραστηριότητες του Processwork Hub!

Ένα κλικ εδώ για την αφίσα με τις δραστηριότητες του Processwork Hub για την περίοδο 2022-2023 (αρχείο pdf)

Jun 042022
 

Μετά από πρόσκληση του Κέντρου Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής, η Αλεξάνδρα Βασιλείου συντόνισε επιμορφωτική συνάντηση ευαισθητοποίησης για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Στην διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν συνεργάτιδες του κέντρου και εκπαιδευόμενα άτομα. Προβληματιστήκαμε, αναρωτηθήκαμε, αποδομήσαμε, χτίσαμε εκ νέου…

Στο κλείσιμο της συνάντησης, όπως συχνά ρωτάμε … “κάτι που κρατάω, που παίρνω μαζί μου φεύγοντας από τη συνάντηση;” η ομάδα απάντησε: Αυθεντικότητα… Αναζήτηση και εξέλιξη… Νέοι δρόμοι… Σεβασμός στον άνθρωπο… Δικαίωμα να είμαι ότι επιθυμώ!… Αποδοχή… Προβληματισμός… Δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού… “Όλα μας”… Ξεκαθάρισμα… Ύπαρξη και γοητεία… Άνοιγμα… Δύναμη… Πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων γιατί είμαστε συστημικοί… Σεξουαλικός προσανατολισμός vs σεξουαλική συμπεριφορά… Βοήθεια… Να ακούω την εσωτερική φωνή!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ. και στην Βάσω Παπαδιώτη για την πρόσκληση κι ευχές για καλή αντάμωση από κοντά!

 

 

 

 

Dec 142021
 

Το Processwork Hub συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στην ομάδα επιμορφωτών του Teach4Integration. Αν είσαι εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο, δες τις παρακάτω πληροφορίες. Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη», είναι δωρεάν και μοριοδοτούμενο.

Πρόκειται για μια συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ξεκινά σύντομα! Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο www.teach4integration.gr

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Πρωτοβουλία «Όλα τα Παιδιά στο σχολείο», ένα τριετές πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βασικό στόχο  να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά πρόσφυγες / μετανάστες σχολικής ηλικίας έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη» επενδύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και της συμπεριληπτικής κουλτούρας των σχολείων. Απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης στη χώρα, με προτεραιότητα σε εκείνες/ους που στελεχώνουν Τάξεις Υποδοχής και ΔΥΕΠ ή στων οποίων τις τάξεις φοιτούν μαθητές/τριες με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Περιλαμβάνει 400 ώρες επιμόρφωσης σε διάστημα 9 μηνών, μοριοδοτούμενες με βάση την κείμενη νομοθεσία, και υλοποιείται μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και με την πρόβλεψη διά ζώσης συναντήσεων στον βαθμό που οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε πεδία όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ένταξη των μαθητών προσφύγων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διδασκαλία στα μη γλωσσικά μαθήματα, η χρήση εργαλείων εντατικής εκμάθησης, η ανάπτυξη συμμετοχικών-βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης, η διαχείριση της τάξης και η δυναμική της ομάδας, η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν τους μαθητές και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Δήλωσε συμμετοχή στην εναρκτήρια – ανοιχτή συνάντηση του Προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, 17:00-19:30 στο https://unicef.zoom.us/…/regi…/WN_JWwUQPxHQ02ck_fG1PklmA

Sep 172021
 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Ενδυνάμωση Ηγεσίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασκούν ηγετικό/συντονιστικό ρόλο σε ομάδες και οργανισμούς, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων και τη βελτίωση της διαχείρισης της ομαδικής εργασίας. Με βάση την προσέγγιση του Processwork, υποστηρίζει ανθρώπους σε θέση ηγεσίας να να κατανοήσουν με σαφήνεια τη σχέση του δικού τους προσωπικού στυλ ηγεσίας εντός και εκτός του χώρου εργασίας, καθώς και να αναδείξει τις εσωτερικές πηγές δύναμης και πλούτου, προκειμένου να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σχολεία, Μ.Κ.Ο., εταιρίες και οργανισμούς καθώς και σε όποιο άτομο βρίσκεται σε θέση συντονισμού, διεύθυνσης ή ηγεσίας σε οργανισμό, φορέα ή σε μια αυτο-οργανωμένη ομάδα.

Δομή του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην ολομέλεια.
 • Στην πρώτη συνάντηση της ολομέλειας σχηματίζονται μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων που συναντιούνται σε δικό τους χώρο και χρόνο ανάμεσα στις συναντήσεις της ολομέλειας. Ανάμεσα σε κάθε συνάντηση ολομέλειας οι μικρές ομάδες συναντώνται δυο φορές για 2 ώρες κάθε φορά (διαδικτυακά ή δια ζώσης).
 • Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες λαμβάνουν το εγχειρίδιο “Ενδυνάμωση Ηγεσίας” (140 σελ.) και οδηγίες για τη χρήση του.
 • Οι συντονίστριες του προγράμματος συναντούνται με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο επόμενο διάστημα για τρεις επιπλέον συναντήσεις της ολομέλειας

Εφαρμογή Προγράμματος 2021-2022 (συναντήσεις ολομέλειας)

Σάββατο 27/11/21, 10.00 – 15.00 (5 ώρες)

Σάββατο 18/12/21, 10.00 – 14.00 (4 ώρες)

Σάββατο 15/1/22, 10.00 – 14.00 (4 ώρες)

Σάββατο 12/2/22, 10.00 – 15.00 (5 ώρες)

Κόστος: 260 €

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το εγχειρίδιο “Ενδυνάμωση Ηγεσίας” του Lukas Hohler. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με προκαταβολή 50€ κατά την εγγραφή και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D. & Βέρα Λάρδη (συντονίστριες προγράμματος)

endynamosi@gmail.com

Χώρος Συναντήσεων:

Processwork Hub, Γιαννάρου 17, 17455 Άλιμος

(αν οι συνθήκες γύρω από τη νόσο covid-19 επιβάλλουν, οι συναντήσεις θα γίνουν διαδικυακά)

www.leadersempowered.gr

 

Sep 132021
 

Ξεκινούν οι δραστηριότητες του Processwork Hub για την περίοδο 2021-2022.

Ευχόμαστε να βρήκατε στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης μέσα στο καλοκαίρι. Με άγνωστα τα δεδομένα, προγραμματίσαμε τον Ιούλιο τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που θα επικρατούν την κάθε στιγμή.

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα στον πλανήτη μας που δημιουργείται από την κλιμακούμενη κλιματική κατάσταση ανάγκης, την συνεχιζόμενη πανδημία της νόσου covid-19 και των συνεπειών της στις ζωές μας, αλλά και την κορύφωση των κοινωνικών εντάσεων που προκαλούνται από τις κοινωνικές ανισότητες και κατάφωρες αδικίες που βιώνουν περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μίγμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, προσπαθούμε κι εμείς να παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να ακολουθούμε αυτά που κάνουν νόημα στην κάθε μια, αλλά και να μην χάνουμε την επαφή με το κοινό ονείρεμα και την ελπίδα ότι κάθε προσπάθεια για έναν κόσμο πιο αλληλέγγυο και δίκαιο μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Οι καιροί απαιτούν από εμάς αφύπνιση, προσωπική αλλαγή και δράση, αλλά και γείωση σε κάτι που μας οδηγεί, που δίνει μια ευρύτερη οπτική, που νοηματοδοτεί. Για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του τόπου και του πλανήτη μας απαιτείται επίγνωση και ενσυναίσθηση, αλλά και συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργούμε και διατηρούμε ζωντανές, ανθεκτικές και βιώσιμες κοινότητες.

Συνεχίζουμε και φέτος να επικεντρωνόμαστε σε επαγγελματική επιμόρφωση στο χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις στην κοινότητα, όπως ανοιχτές διεργασίες ομάδας και ανοιχτά φόρουμ, εποπτεία και επαγγελματική επιμόρφωση εργαζόμενων σε διεθνείς και ελληνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, οργανισμούς και εθελοντές σε δομές αλληλεγγύης.

Συνεχίζουμε επίσης τις συνεργασίες μας με φορείς εκπαίδευσης στο Processwork και άλλους φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και με το διεθνές δίκτυο συνεργατών του Go Deep Project.

Με το καλό να βρεθούμε στις δραστηριότητες του Processwork Hub!

Sep 112021
 

Lily Vassiliou, Boris Sopko, Eva Sanchez

Friday, September 17 to Sunday, September 20

Online & In-person in Barcelona, in English with translation in Castilian

No prior knowledge of Processwork needed

In the seminar days:

• We will reflect on our socialization and work with our traumas around making mistakes.

• We will explore making mistakes as a way to access emerging unexpected and creative processes.

• We will look at what we have considered being mistakes in our lives from a broader perspective to explore them as a meaningful expression of our life path.

• In our group work, we will explore the basic roles in the social field formed around the theme of making mistakes, using sound and movement.

• On Sunday we will focus on worldwork, applying the theme of the seminar to the social issues of racism, white body supremacy, white centrality. To do this, we will work in subgroups:

• Participants with racialised bodies will work on connecting with their sense of inner power and using their inner wisdom to help them deal with difficult scenes they face in their everyday life. They will then map their inner and outer resources and support, and reflect on how these could be made even stronger.

• Participants with white bodies will work on their inner experiences when the issue of racism comes to the foreground. We will reflect on ingrained racist attitudes and beliefs, and the effect of these on our behaviour and feelings, as well as the consequences that our behaviour and feelings have for people with racialised bodies.

• We will then work on practising taking a risk to make a mistake and intervening in a scene that entails structural racism, white body supremacy, and white centrality.

• In the end, we will have time as a large group for reflection on the experience of the seminar and closure.

For more information go to: https://www.trabajodeprocesos.net/en/event/creatividad-y-suenos/

To register go to: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekEKSZxsAcWyOXrnKaqZNFbIH73uZiYC1hZ6kltFAgaNzK3g/viewform

image: Picasso, All children are born artists

May 272021
 

Το Processwork Hub, μετά από πρόσκληση του Observatory to Prevent Extremist Violence (OPEV) και του Tangente Cooperative Group συμμετείχε στην συγγραφή δυο εγχειριδίων για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού (αγγλικά).

Preventing Violent Extremism: Why does it happen? What kinds of future should we build in order to prevent it? How do we prevent violent extremism? (ένα κλικ εδώ για το αρχείο pdf)

Training Manual for the Prevention of Violent Extremism: Why does it occur? What futures must we build to avoid it? How can we prevent it? (ένα κλικ εδώ για το αρχείο pdf)

Συγγραφείς: Begoña Aramayona, Débora Avila, Mauge Cañada, Javier Fernández Ramos, Sergio García García, Nacho García Pedraza, Luis González Reyes, Conchi Piñeiro, Alexandra Vassiliou, Lily Vassiliou.

Sep 242020
 

Οι εγγραφές για το Β.Α.Δ.Ο. Ι έχουν ξεκινήσει. Σχηματίζεται ομάδα για τη φετινή χρονιά! Αν ενδιαφέρεσαι, υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις διαθέσιμες.

Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας Ι

Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021
10/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5
8 συναντήσεις
Σάββατο 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
Κόστος: 260 €

Μια από τις προκλήσεις της δουλειάς σε ομάδες είναι η αξιοποίηση των δυναμικών και των συναισθημάτων που αναδύονται στη συνδιαλλαγή των μελών της ομάδας.

Μέσα από την οπτική της προσέγγισης του Processwork μπορούμε να δούμε την ομάδα ως ένα σύνολο ξεχωριστών ανθρώπων, με διαφορετικές θέσεις και εμπειρίες και ταυτόχρονα, ως ένα πεδίο, το οποίο εκφράζεται μέσα από ρόλους, τους οποίους όλοι – εν μέρει – μοιράζονται. Μέσα από αυτήν την οπτική, μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυναμικές και συγκρούσεις που αναδύονται σε μια ομάδα ως μια προσπάθεια να γνωρίσει η ομάδα τον εαυτό της και τις εμπειρίες των μελών της, δηλαδή ως απαραίτητες και αναγκαίες σε αυτήν τη διαδικασία αυτογνωσίας.

Σε αυτήν την επιμόρφωση θα εστιάσουμε θεωρητικά και βιωματικά στη διεργασία ομάδας με βάση την προσέγγιση του Processwork και συγκεκριμένα:

 • Στην εκμάθηση εργαλείων για να αντιλαμβανόμαστε και να παρεμβαίνουμε στην δυναμική της ομάδας και των σχέσεων που αναπτύσσονται.
 • Στο ρόλο του συντονιστή ως φορέα επίγνωσης και διευκόλυνσης των συνδιαλλαγών και στην προσωπική του ανάπτυξη.
 • Στην προσωπική ανάπτυξη του συντονιστή που είναι αναγκαία για να μπορεί να είναι φορέας επίγνωσης και διευκόλυνσης των συνδιαλλαγών.

Η επιμόρφωση αυτή απευθύνεται σε όλους όσους συντονίζουν ομάδες ή συμμετέχουν σε ομάδες.

Διαδικαστικά

Τόπος: Γιαννάρου 17, ‘Aλιμος (1η Στάση Καλαμακίου, στάση τραμ “Πικροδάφνη”). Το σεμινάριο πραγματοποιείται με συναντήσεις δια ζώσης. Αν λόγω πανδημίας covid19 ανακοινωθούν νέα μέτρα προφύλαξης, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας zoom.

Ώρες: Σάββατο 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Κόστος: 260 €

Εγγραφή: Για να εγγραφείτε στείλτε Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση processworkhub@gmail.com

Jun 082020
 

Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία #SupportArtWorkers

“Αξίωμα επιδιορθώσεων: Αν όλοι οι άλλοι τρόποι αποτύχουν, διάβασε τις οδηγίες χρήσης”     

Βιωματικό εργαστήρι για τη ματαίωση

Η συνθήκη της πανδημίας διέκοψε, ανέτρεψε, ακύρωσε, μεγάλο ποσοστό καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Οι συνέπειες ήταν οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και προσωπικές. Επηρεάστηκαν σχέσεις, ομάδες, προγραμματισμοί. Οι περισσότεροι από εμάς αισθανθήκαμε ματαίωση, ανασφάλεια και θυμό ενώ, κάποιοι χάσαμε την επαφή με την δημιουργικότητά μας και μπήκαμε σε μία ανέμπνευστη παραίτηση. Σταδιακά άνοιξαν νέοι δρόμοι καλλιτεχνικής έκφρασης, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία και το διαδίκτυο για δημιουργική παρουσία.

Τώρα, αναρωτιόμαστε αν είναι μία προσωρινή συνθήκη και πόσο θα κρατήσει. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε; Είναι μια περίοδος επανεκκίνησης ή επαναπροσδιορισμού; Πως σχεδιάζουμε εκ του μηδενός, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ματαίωσης;

Μπροστά σε τόσες προκλήσεις χρειάζεται να ανατρέξουμε στο όραμα μας και το λόγο που κάνουμε τέχνη, για να αναζητήσουμε προσωπικές απαντήσεις, να επιβεβαιώσουμε ή να διαπραγματευτούμε την καλλιτεχνική μας ταυτότητα.

Σε αυτό διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 3,5 ωρών, θα εξερευνήσουμε την ματαίωση και πως μας επηρεάζει, θα ανατρέξουμε στο όραμα μας και στην καλλιτεχνική μας ταυτότητα, θα αναζητήσουμε δεξιότητες και ικανότητες που υποστηρίζουν το επόμενο βήμα και τρόπους που μπορούμε να λειτουργήσουμε, όχι ως θύματα μιας κατάστασης, αλλά ως φορείς πρόσφορης αλλαγής που διευκολύνει την προσωπική μας έκφραση, μέσα σε μία νέα καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Συντονίστριες εργαστηρίου: Βέρα Λάρδη (www.veralardi.gr) και Αλεξάνδρα Βασιλείου (www.processworkhub.gr)

Η Βέρα Λάρδη είναι ηθοποιός και ψυχοδραματίστρια. Η Αλεξάνδρα Βασιλείου είναι κοινωνική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Συνεργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, συντονίζοντας εργαστήρια που εστιάζουν στη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

Info:
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδυκτιακά.
Διάρκεια εργαστηρίου: 3,5 ώρες
Ημερομηνία: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
Ώρες: 11:00-14:30
– Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26
– Δήλωση συμμετοχής στο email: solidarity.sawgreece@gmail.com με θέμα: “Αξίωμα επιδιορθώσεων”
– Κόστος: Χωρίς οικονομικό κόστος
– Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πηγή: www.veralardi.gr

Feb 272020
 

Η Επιτροπή Νεολαίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, σε συνεργασία με το Processwork Hub (www.processworkhub.gr) ανακοινώνουν την διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς με θέμα “Επικοινωνία, Επίλυση Συγκρούσεων και Δυναμική Ομάδας”. Το σεμινάριο συντονίζει η Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D., Κοινωνική Ψυχολόγος.

Το διήμερο αυτό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 9 ωρών, θα γίνει στα γραφεία του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου «Εμμανουήλ Χρ. Σταματίου και Μαίρης Χρ. Σταματίου» Γρηγόρη Λαμπράκη 12-14, Ρόδος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 (12.00 – 16.00) και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (10.00 – 15.00)

Οι εγγραφές για το πρόγραμμα θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας. Όταν συμπληρωθούν οι πρώτες 30 θέσεις θα δημιουργηθεί λίστα αναμονής. Την εβδομάδα πριν τη συνάντηση θα ειδοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη λίστα αναμονής αν ελευθερωθεί θέση στο σεμινάριο.

Δήλωση συμμετοχής

α) συμπληρώνοντας τη φόρμα στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/rodos2020

ή

β) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

e-mail: el.zifias@gmail.com

Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου

κ. Ελευθέριος Ζήφιας

Τηλ. 22410 34056

Κιν. 6987 213 068