Το πρόγραμμα Ενδυνάμωση Ηγεσίας θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο 2017